Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soloudstilling på Forårsudstillingen Charlottenborg 2016

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Møbeldesigner, Maria Bruun, og arkitekt, Anne Dorthe Vester, arbejder frem mod en soloudstilling til forårsudstillingen på Charlottenborg.

Anne Dorthe og Maria arbejder på et projekt, der formmæssigt placerer sig mellem arkitektur og design. Projektet lægger sig i forlængelse af et tidligere projekt ”Objects of Use”, men denne gang er grebet vendt på hovedet og foregår nu på arkitekturens præmisser. Projektet går i direkte dialog med arkitekturen på Charlottenborg, og rummet får i høj grad lov til at definere de greb, som de arbejder med.

Anne Dorthe og Maria forholder sig til fragmenter af velkendte elementer fra arkitekturen såsom vægge, reoler, trapper og søjler. Fragmenterne vises i forskellige udfoldelser – noget vil minde om en væg, mens noget andet vil minde mere om en reol. De skaber en rumlig installation, hvor elementerne går i forbindelse og overlapper hinanden. Her har Anne Dorthe og Maria arbejdet scenografisk med antydninger af forskellige rum og skaber således en fragmenteret helhed, som man kan gå på opdagelse i.

”Elementerne skaber rum i relation til hinanden, men enkelte elementer trækker ligeledes tråde til verden omkring os. Trapper, søjler – gængse arkitektoniske greb, der vil referere uden for det skabte rum. Nogle af disse elementer vil forekomme i en skala, hvor der sås tvivl om, hvorvidt det er et møbel eller et bygningselement”

Form og funktionalitet
Arbejdet frem mod udstillingen kan bedst beskrives som en række eksperimenter. Anne Dorthe og Maria insisterer på at arbejde i dette eksperimentelle frirum. De har fokus på at foretage forskellige nedslag – undersøge delelementer frem for at arbejde inden for definerede rammer.

”Når vi skal udvikle noget, befinder vi os bedst med at tænke form, æstetik og materialer. Her befinder vi os et sted, hvor vi kan udvikle, og hvor vi er frie af funktionalitet. Formen kommer før funktionen. Og det kan nemt være, at vi stopper, inden funktionen overhovedet er kommet, eller hvor den måske er minimal. I kølvandet på disse mere eksperimenterende projekter, som nærmest er ren form, genereres andre projekter, hvor formen udvikles til mere funktionelle objekter”.

Anne Dorthe og Maria arbejder med tænkte rumligheder og abstrakt interaktion, der skal gøre opmærksom på arkitekturen og skabe små pauser. Bl.a. arbejder de med trappetrin, der ikke er mulige at gå på og siddepladser, man ikke kan sidde på. De trækker her på kulturelle koder for kropslig interaktion med møbler og bygningselementer, men fjerner funktionaliteten.

Materialer
Anne Dorthe og Maria arbejder med egetræ, mindre keramiske elementer og metal. Valget af materialer understreger spændingsfeltet mellem arkitekturen, rumligheden og møblet. At bygge en væg i egetræ skaber en kobling til møbelsnedkertraditionen, mens de mere bløde og flydende keramiske elementer kobles til det kropslige.

I projektet ”Object of Use” anvendes de samme materialer, men her anvendes træ som konstruktionsprincip fremfor keramik, som det dengang var tilfældet. Materialerne udforskes for at undersøge, hvor langt de kan strækkes.

PÅ SVK arbejder Anne Dorthe og Maria med alle skridt i processen – lige fra idégenerering, modelskitsering, 1:1-modeller og i sidste ende udarbejdelse af de endelige værker. Desuden foretager de forskellige tests med metal-indsatser i trækonstruktionerne. Det er et stort projekt i flere henseender – arbejdsmæssigt, tidsmæssigt og skalamæssigt. Rummene på Charlottenborg er store, hvilket stiller krav til værkernes størrelse, idet Anne Dorthe og Maria forholder sig så direkte til rummets arkitektur.

Se her en video, hvor de to selv fortæller om deres arbejde.

Tilrettelagt, filmet og redigeret af Erik Nørgaard Gravesen.