Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lone Haugaard Madsens værker indeholder altid en analytisk præget stillingtagen til de omgivende forhold; tidligere har hun beskæftiget sig med direkte betragtninger af selve udstillingsrummet, akademikonteksten eller et historisk drejet blik på det at udstille, mens hun de sidste fem år har bevæget sig over i en mere objektbåren produktion. Den stillingtagen hun startede i, har placeret sig i objekter.

Under opholdet ved Statens Værksteder skal Lone Haugaard Madsen arbejde med en blanding af maleri, skulptur, objekt, lyd, tekst, performance osv. som skal udstilles på en soloudstilling på Overgaden i 2011.

I sin værkproduktion arbejder hun installatorisk og performativt med skulpturen og rummet omkring den i en bevægelse, som på én gang integrerer og distancerer værkerne fra deres rumlige kontekst. Ved denne paradoksale med- og modbevægelse tilfører hun en ny dimension, der fungerer som en art refleksion over skulpturens og rummets betydning.

”Objektkunsten har i vor tid nærmest overtaget billedhuggeriet, og det er blandt andet det, jeg reagerer på. I dag er det næsten umuligt ikke at tænke skulptur ud fra det rum, der omgiver den,” siger Lone Haugaard Madsen om stedets konkrete betydning for de værker, hun arbejder med.