Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anna Rosa arbejder med lys kombineret med mønstre og researcher konstant på nye farver og kombinationer. Projektet er et tværfagligt samarbejde med koreograf og danser Kasper Daugaard Poulsen, hvor Anna Rosas del består i at levere scenografi og kostumer.

I Tekstiltrykværkstedet eksperimenterer hun med fluorescerende farver i garn, på stof og i pulverform. Farvernes indhold af fosfor bevirker, at de lyser i mørke. Hvis garn er flettet ind i scenografien og kostumerne syet af stof bemalet med fluorescerende maling, vil disse elementer stå alene og lyse op, når lyset slukkes. På den måde kan man spille sanserne et pus, da den samme scenografi og koreografi kan være vidt forskellig afhængigt af, om lyset er tændt eller slukket. De fluorescerende elementer får således lov til at styre arbejdsprocessen og sætter præmissen for forestillingens opbygning og sammensætning. De fluorescerende elementer og de tekniske muligheder er således fundamentet i projektet.

Danseforløbet vil foregå halvt i lys og halvt i mørke, da det fluorescerende lys skal oplades med bestemte tidsintervaller. Dette faktum udnyttes i den kunstneriske praksis. To sideløbende scenarier udspiller sig – ét i lys og ét i mørke. Mørkeforløbet tænkes som et efterbillede af lysforløbet eller som en modsvarende fortælling.

De fluorescerende farver har mærket ”Speedball” og er hentet hjem fra England. Udvalget er begrænset.