Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pia Rönicke er optaget af de spor, planter og træer sætter, og det sprog, vi har for det. I projektet, Future Horizons, tager hun udgangspunkt i planten, Polygonum tinctorium, som også går under navnet Japansk Indigo – på koreansk 쪽.

Juli 2022

I dette projekt har jeg sporet indigoplanten, Polygonum tinctorium, via online databasen, Global Biodiversity Information Facility. GBIF samkører data fra museumseksemplarer, indsamlet i det 18. og 19. århundrede, med geotaggede smartphone-billeder. GBIFs beholdning vidner om kolonitidens botaniske indsamlinger og fungerer samtidig som observationsbase for biodiversitetens fremtidige forsvindinger. Jeg har brugt GBIF som billedbank og er optaget af, hvordan billede og plantemateriale mødes.

På tekstilværkstedet har jeg eksperimenteret med indfarvning af tekstil og papir. Jeg har brugt indigopigment fra Korea, fremstillet lidt uden for Busan, hvor projektet skal udstilles på Busan Biennalen.

På grafikværkstedet har jeg trykt motiver af indigoplanter fra GBIF som fotogravure på det indigoindfarvede papir. Det er en langsommelig indfarvningsproces, der kræver mange dyp, og de forskellige indigo-nuancer afspejler denne tid. Det er samtidig en æstetisk produktion, baseret på lokale jordforhold, der vidner om en række historiske konfliktzoner. Nærlæses plantearkene, bliver stederne specifikke; Tonkin / Vietnam 1945, Kangwon / Nord Korea 1969, Nagasaki 1863, Hopei / Kina 1948 og en række mere nutidige koordinater. Hver lokalitet og årstal, rummer en lang række tilstødende fortællinger.