Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Eva Tind arbejder undersøgende i en konstant vekslen mellem litteratur og billedkunst. Hun er optaget af identitetsspørgsmålet og den afstand, der kan være mellem det indre og det ydre blik. Hun undersøger ofte, hvordan kultur, bevidsthed og identitet optræder, når tid, sted, placering, blik, afstand, kontekst ændres.