Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet er en udforskning af materialitet inden for den fotografiske proces. Med udgangspunkt i alkymistiske traditioner, trykkes der med en emulsion, der gennem opvarmning langsomt tones frem fra transparens.

Okt. 2022

Motivet brændes frem på papiret, men fremstår samtidigt skrøbeligt og foranderligt. I modsætning til traditionelle fotografiske processer, udvikles der her en sød og dragende duft under fremkaldelsen.

Under opholdet på Statens Værksteder har jeg haft mulighed for at udforske, hvordan forskellige motiver og fladestørrelser optræder inden for teknikken. Relationen mellem det intentionelle og det tilfældige spiller en central rolle. Fremkaldelsesprocessen antager en performativ karakter, og her er det især, at teknikkens eget sprog tones frem.

Eksperimentet involverer:

Emulsion: Sukker

Fremkalder: Varme

Fixativ: Afrodisiak