Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rikke Luther har haft to ophold på Statens Værksteder i 2021. Først på grafisk værksted, hvor hun arbejdede på den grafiske del, trykt på 1280 kakler. Senere i Turboladen, hvor den overordnede formgivning samt keramiske elementer er blevet lavet.

Oktober 2021

I samarbejde med Kunsthal Aarhus har Rikke Luther sideløbende med projektet arbejdet på et VR / AR undervisningsprojekt.

Til Fremtiden

Den offentlige udsmykning “Til Fremtiden” laves til Viborg Kommunes nye bydel, hvor en del af den gamle hærvej går igennem. “Til Fremtiden” er en udvidelse af en cykel og gå-sti i en passage imellem Peugeots varegård og Lidl.

Projektet består af en række tynde betonmure, som til sammen skaber et langstrakt forløb eller afskærmning. I murene er der indarbejdet en række tilbagetrukne felter, hvor der monteres i alt 24 meters tegninger trykt på kakler.

Murene fortsætter ud i geometriske former i stisystemet, som indfarves i betonen på Hærvejen. Kunstmurene er en udbygning af de to nye støttemure, der skal etableres i passagen for at holde på jorden. Murene vil visuelt forme sig ind i stisystemet. Desuden vil murene have en række mindre keramiske objekter, der strækker sig ind i de grønne områder sammen med plantearealer, der er tilpasset den overordnede formgivning.

For at skabe sammenhæng imellem den nye bydel, historien om Hærvejen og den omgivende planet (Jorden) vil en række informative keramiske kort blive inkorporeret i murene. Fra den ene side som en indgang til den historiske vej og for de folk, der kommer fra historien ind i passagen. Fra den anden side som en introduktion til den nye bydel, de vil blive mødt af.

Kaklerne på murene er formet i lange striber for at understøtte bevægelsen, man er i, når man kommer igennem rummet, passagen.

Tegningerne omhandler transportveje, historiske såvel som fremtidige vejsystemer, der bindes sammen med nye komplekse historiske elementer så som de planetariske udfordringer, vi står over for. Disse vil have indflydelse på vores lokale samfund på en måde, vi endnu ikke kan definere. De repræsenteres ved Antartika, Internationalt Farvand, Atmosfæren, Rummet og Ydre Rum. På den måde vil projektet både trække tråde bagud i tiden, men også langt ind i fremtiden.