Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner Maarit Mustonen undersøger forholdet mellem sprog og krop i samarbejde med danse- og performancekunstner Anne Naukkarinen og udstillingskonceptet Forlaget Gestus. De arbejder med forskydninger af ords betydning gennem kropslig fortolkning. De skaber en stedsspecifik performance til en privat lejlighed i København.

Maarits notesbøger er fyldt med notater skrevet på et ukendt sprog. Det er notater fra hendes besøg i København i maj, og notater, hun har lavet, mens hun har haft ophold på fotoværkstedet på SVK. Hver dag sætter hun sig et sted i byrummet, på en café, i en park, et hvilket som helst sted, hvor der er mennesker, der taler sammen. Hun lytter til det danske sprog, som hun ikke forstår med sine finske ører. Hun skriver de lyde ned, hun hører. Sprogets konkrete mening bliver opløst gennem Maarits sanselige fortolkning, ordene bliver lyde, bliver billeder, abstraktioner, der kan hældes nye betydninger i. Hun åbner sproget, skaber et helt nyt sprog uden faste betydninger.


Et intimt rum
Maarit har tidligere samarbejdet med Forlaget Gestus. De to kuratorer arbejder stedsspecifikt og med kunstnere, der bruger sproget i deres kunstneriske virke. Maarit og Anne kender ikke København, forstår ikke det danske sprog, de ved ikke, hvilken betydning, der er indlejret i de forskellige steder i byen. Valget af udstillingssted faldt på et privat hjem, en lejlighed; stue, køkken, baghave. Hjemmet udgør et intimt rum, hvor et lille publikum inviteres ind i det hjemlige og får en kropslig og nær oplevelse af performancen.


Kroppens betydninger
Ordlisterne giver Maarit til Anne, som fortolker hvert enkelt ord kropsligt. Anne arbejder med improvisation, og hun og Maarit optager hendes kropslige arbejde med ordene, så de kan udvælge og sammensætte bevægelser og gestus til performancen. På den måde tillægges det meningstømte ord endnu en ny betydning via krop og gestus.

”Anne kan fx sige et ord, som måske ikke har nogen betydning i traditionel forstand, men siger hun det i et særligt toneleje og gør bestemte bevægelser imens, opleves ordet som fyldt med betydning, ikke med én konkret betydning, men med en vifte af betydninger. På den måde åbnes ordet igen for fortolkning, denne gang af publikum”.

I performancen skal der også indgå fotografier.”De skal være aktive performere. De skal ikke være statiske, men i bevægelse”, fortæller Maarit.

I forbindelse med udstillingen laves også en publikation, der er planlagt til udgivelse i oktober i København. Bogen skal bl.a. indeholde lyddigte skabt ud fra Maarits sprogobservationer.


Skrevet af Helene Johanne Christensen