Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beskriv udgangspunktet, ideen og konteksten for dit projekt
I mit projekt på SVK har jeg brugt en højtryksteknik, hvor jeg har trykket med udskårne træpladestykker. Hver træplade har jeg indvalset med trykfarve, således at farveaftrykkets form bliver lig med træpladens form. Jeg har været interesseret i at undersøge farven som værende fluktuerende i åbne og “midlertidige” situationer/relationer. Papirarket udgør laboratoriet eller scenen for dette.

Beskriv de væsentligste og mest interessante dele af din arbejdsproces
Papirfladen indgår  aktivt som et “rum” og som tilstedeværende flade. Jeg valgte at bruge middelkraftig hvidt kozo japanpapir. Som farve valgte jeg at bruge vandbaseret højtryksfarve. Jeg anskaffede også en lidt blød valse i god kvalitet til indvalsning af farven. Jeg har tilstræbt, at de former, jeg udskærer træpladerne i, har en åben, associativ karakter, hvor farvefladerne/farveaftrykkene “modstandsløst” kan indgå i forskellige konstellationer/møder med andre farveaftryk/former/flader. Som tryk-træplader valgte jeg at bruge krydsfiner. Jeg bruger forskellige træsorter for at afprøve de forskellige træsorters tegning/aftryk. Birkens lette, ensartede tegning og fyrs mere voldsomme udtryk med store knaster.

Det fantastiske ved opholdet på SVK er, at jeg samtidig med arbejdet med trykkene i min rolige afdeling på grafikværkstedet kunne gå ned på træværkstedet og save nye former i træ.

I begyndelsen havde jeg problemer med, at papiret ikke ville slippe pladen. Måske skyldes det kombinationen af SVK’s tørre lokale og den vandbaserede trykfarve. Vandbaseret farve tørrer hurtigere – eller i hvert fald anderledes – end oliebaseret farve. Efter rådgivning fra den dygtige trykker Mette Marott tilsatte jeg nogle få dråber olie. En olie, som egentlig var beregnet til vandbaseret dybtryksfarve, men som viste sig forenelig med min højtryksfarve. Og fra da af havde jeg ikke problemer med, at papiret ikke ville slippe.

Reflektér over, hvordan dit projekt indskriver sig i og tilføjer noget til det kunstneriske felt, du arbejder i
Mit arbejde med trætryk på SVK er forankret i mit arbejde generelt. Det særlige her er nye erfaringer med figuration som aftryk. Figurationen på fladen er 1:1 næsten identisk med det stykke træ, der laver aftrykket. Aftrykket er selvfølgelig spejlvendt, og farven er udskiftelig. Det spejlvendte og udskiftelige peger mod noget flygtigt og abstrakt. Og det konkrete 1:1-aftryk peger på noget tilstedeværende. I mit arbejde er dette et centralt sted at befinde sig. Og på den måde viser det nye veje i det terræn, jeg udforsker.