Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mette Kit Jensens udviklingsprojekt, Street Smart, ligger i forlængelse af et researcharbejde, hun har foretaget i Paris over de seneste år. I modens hovedstad har hun interviewet nutidens “dandyer” om, hvad det vil sige at posere i byrummet.

Marts 2023

På Statens Værksteder for Kunst har jeg arbejdet 1:1 med skulpturer af tekstiler og genbrugs-jakkesæt. Jeg arbejder henimod en ny omfattende udstilling med tekstile værker, der installeres i en transparent passagestruktur, hvor rumligheder overrasker og beklædningsstykker samler sig i nye former. Værket omhandler jakkesættet som statusmarkør og behandler forholdene imellem overflade og indhold, figur og grund, centrum og periferi. Samtidig arbejder jeg med en bog, der vil indgå i værket på lige fod med totalinstallationen.

I atelier plan 3 har jeg haft mulighed for at lege med mine rumlige idéer i stor skala og udarbejde materiale til videreformidling af udstillingen.

De fleste materialer har jeg fundet på loppemarkeder i Paris og på genbrugsstationer i Danmark.