Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet “Lines of Latitude and Longitude” tager udgangspunkt i de nordiske landes krydsning ind og ud af hinandens historie, både politisk, kulturelt og æstetisk.

Aug. 2020

Vores projekt har hidtil primært bestået i at indsamle indtryk og materialer på rejser. Vi har benyttet os af opholdet på Statens Værksteder til at nærlæse det vi har oplevet og påbegynde arbejdet med at omsætte alle indtryk fra rejsernes. Vi har brugt atelieret til at have diskussioner omkring projektets indhold. Det har været væsentligt at kunne brede vores materiale ud fysisk i forhold til at omsætte vores tanker til en fælles form.

Vi har i løbet af projektet fået indsamlet et bjerg af informationer, indtryk og udtryk, sammenhænge og teknikker. Den viden vil vi omsætte i personlige fortolkninger og indbyrdes samtaler. På den måde ønsker vi at bidrage til at vedligeholde og nyfortolke disse udtryk og metoder der i deres essens er sammehængsskabende og formende for vores samfund.

De fire smykkekunstneres håndværkstraditioner er vokset ud af mange forskellige udvekslinger. De rejser rundt i Norden og ser på æstetiske og materielle spor i nordiske kunsthåndværkstraditioner især med fokus på identitet i en kompleks fælles historie. Deres samarbejde vil munde ud i en række udstillinger, et katalog og samtaler i form af et seminar.

Projektet er støttet af Nordisk Kulturfonds pulje HANDMADE.


Mette Saabye:

“Smykker er et udtryk for personlige drømme, ønsker og identitet. Smykker er blevet mit sprog, min måde at formidle observationer, meninger og oplevelser til mennesker over hele verden. Mit sprog er baseret på materialer, form og funktion, der er let at forstå.“ Udover at drive sin egen virksomhed har Mette kurateret udstillinger, undervist og givet forelæsninger, fungeret som Oldermand i Kjøbenhavns Guldsmedelaug og siddet i Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design (2014-2015) og har gennem sit virke modtaget en lang række legater og anerkendelser.

Helena Lehtinen:

Er uddannet sølvsmed i Lahti, Finland. Hun betragter smykker som kunstværker, der kan tolkes og gives mening af bæreren. Hendes smykker beskrives som mangfoldige og overraskende. I hendes virke finder vi spor af minimalisme, selvom værkerne aldrig bliver enkle. Helenas arbejde er kendetegnet ved hendes stærke kompositioner. Hun får sin inspiration fra små dagligdags genstande og arbejder med træ, metaller og genanvendelige materialer. Helena har en lang kunstnerisk praksis bag sig, bl.a. i gruppen “Hibernate, undervist bla.a på Konstfack i Stockholm, modtaget en lang række priser og legater bl.a den international Herbert Hoffmanpris i 2013, og finsk smykkekunstforening udnævnte hende til årets smykkeskunstner i 2015.

Pernille Mouritzen:

Arbejder klassisk med smykker i form af kropsrelaterede objekter, primært i forskellige metaller. Hun arbejder med mange forskellige metoder og teknikker og arbejder ofte ud fra en historie, i hvilken smykkerne findes.
Pernille har modtaget legater fra Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond/HANDMADE pulje, Nationanalbankens Jubilæumsfond o.a. Hendes arbejde er bl.a. repræsenteret i Statens Kunstfonds smykkeskrin og i Designmuseum Danmarks udstilling “Dansk Design nu”.

Sofia Björkman:

Bor i Stockholm, Sverige. Efter uddannelse fra Konstfack, Stockholm i 1998 startede hun PLATINA, et udstillingssted for nutidig smykkekunst. Siden da har hun arbejdet som smykkeskunstner og kurator med alle slags projekter.
Sofia holder foredrag, arbejder internationalt med smykkeprojekter, ligesom hun er bestyrelsesmedlem i Art Jewelry Forum og det svenske kunst- og håndværkscenter. “Smykker kan være og gøre så meget. Nogle hævder at universet kan være smykker, og jeg vil ikke sige, de tager fejl, men jeg elsker at diskutere det. Ofte nævner jeg intimitet, når man snakker om smykker, og jeg fascineres af, hvordan smykker i praksis flyder mellem andre discipliner. Det gør dem forstyrrende, uordenlige og frie.