Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 6. feb 2023 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1962

Mette Kit Jensens overordnede interesse er sociologiske og indre topografiske forestillinger om byrum. Oftest har hun arbejdet direkte i det offentlige rum, men på det seneste har hun grebet til mere historisk research af kunstnerens forhold til byrummet. Via ophold på det Danske Institut i Rom og Athen har hun studeret forskellige forhold omkring storbyens opståen og skitseret nye værker.

Hun er blevet optaget af begrebet ”at flanere” som kunstnerisk metode. En flanør er en dagdriver, et menneske, der nyder at drive rundt på gaden. En flanør er en tvetydig figur, på den ene side drevet af nysgerrighed og en trang til at komme tættere på virkeligheden, på den anden side flamboyant og iscenesat og dermed distanceret fra samme virkelighed. Det siges at visse flanører spadserede med skildpadder i snor for at nedsætte tempoet og forudsigeligheden i storbyen.

Projekter af

I træværkstedet arbejder Mette Kit Jensen frem mod deltagelse på udstilling ”00197 ROMA” på Sophienholm.

Mette Kit Jensen er lige vendt hjem fra et ophold i Athen, hvor hun har vandret rundt i byens gader som en anden flâneuse. Hun har sat sig for at definere en kvindelig flâneur på sin kommende udstilling på Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. Det oprindelige… Læs mere