Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Designer Nan Na Hvass har i sit aktuelle projekt fundet inspiration i topografiske kort, klimakort og andre grafiske kortlægninger over landskaber og klima. På bordet i Grafikværkstedet, hvor Nan Na arbejder ligger en masse prints af alverdens klima- og landkortlægninger, billeder af jorden set fra oven, skydannelser og andre naturformationer, som for eksempel fotografier af fænomenet SORT SOL. Nan Na eksperimenterer med fotogravure, marmorering og akvatinte, og vil med disse teknikker skabe en række grafiske abstraktioner, der mimer de forskellige metoder til at fastfryse og begribe virkelighedens mere uforudselige processer.

Nan Na har en meget afprøvende og intuitiv tilgang til de forskellige teknikker. Hun afsøger mulighederne og eksperimenter med mængden af sværte, tekstur, mønstre, farver og former.