Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Amitai Romm har i metal og træ arbejdet med en række nye værker til en udstilling i Firenze.

På metalværkstedet har Amitai arbejdet med nogle modulære metalskulpturer som materiale-prøver til display for en række nye billeder. Derudover har han færdiggjort et display-system til et større maskinbroderi. Arbejdet har bl.a. bestået i skæring og slibning af diverse plader og elementer, sortoxydering af stålplader, gevindboring m.m.

Udover disse værker består udstillingen af en stedspecifik intervention i udstillingsstedets arkitektur. Her har Amitai benyttet metalværkstedet til at lave mindre mock-ups og til at undersøge materialer til interventionen. Specifikt har han kigget på SVKs udluftningssystem, da han som en del af værket skal installere noget lignende i til udstillingen. På træværkstedet har Amitai  produceret fragtkasser til flere af værkerne.