Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I atelieret på plan 3 er projektet Urban Palette udviklet henover sommeren. Urban Palette er fællestitlen på en række unikke tekstiltryk, der indfanger effekten af byens farver. En kolorit, som er betinget af elektrisk lys og kunstigt frembragte farver og materialer set i forhold til gråtoner.

Den måde farver når frem til os har ændret sig markant med den teknologiske udvikling. I byen strømmer farver imod os fra skærme og elektriske apparater. I modsætning til farver i naturen er de lysende farver i byen ofte afhængige af en grad af mørke. I udvikling af arbejderne bruges stoftrykprocesser til at fortolke, hvordan farvet lys forstærkes af mørke og hvordan det bringer andre kvaliteter frem end dagslys.

I storbyen findes både det lysende og det grå
Grå er i sig selv en vigtig, interessant og flygtig farve. At blande en grå som ikke er påvirket af en anden farve er næsten umuligt. De grå farver findes i uendelige variationer af mellemtoner, de er vigtige subtile farver og er den mørtel der binder de lysende og de mørke farver sammen. Med manuelle trykteknikker undersøger Louise Sass de udtryk der opstår i processen og fortolker glimt af byens tilfældige orkestrering af skidt, beton, lys, kanter og planer.

I dette projekt arbejder hun i fortsættelse af udstillingsprojektet Over jorden under himlen med en række kompositioner i forskellige teknikker og skala og undersøger, hvordan stoftryk kan omformes og får rumlighed i lag og folder. Det er de små variationer i fladen, der optager Louise – hvornår er det en flade, hvornår er det et relief, og hvordan fremhæves det tekstile udtryk.

Under opholdet har Louise brugt de lange vægge i atelieret til at samle nye og tidligere arbejder for at se, hvordan de peger på hinanden, og hvordan de kan vises i sammenhæng.