Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I lerværkstedet har Lise Seier Petersen eksperimenteret med at blande og brænde forskellige lertyper til et punkt, hvor leret smelter og deformerer til nogle helt særegne keramiske objekter.

Feb. 2020

Smeltelerstykkerne består af blå- og rødler, der har et lavt smeltepunkt, samt pibeler, der her et højt smeltepunkt. De tre lertyper drejes i klassiske keramiske grundformer: cylinder, kegle, krukke, og enkelte af dem facetskæres.

Smeltelerstykkerne brændes til temperaturer mellem 1170 og 1200 grader, hvorved leret begynder at deformere og smelte. Det kræver en præcis brænding, fordi sintringsintervallet, det vil sige spændet mellem lerets begyndende deformering og den totale udsmeltning, er meget lille: ca. 5-10 grader.

Kombinationen af lertype, form og brændingstemperatur skaber værket. I kraft af utallige eksperimenter har Lise fået øjnene på for, hvor meget små forskelle i varmegraden betyder for resultatet.

“I forbindelse med et ophold på Statens Værksteder for Kunst i 2014, havde jeg brug for at kende det nøjagtige smeltepunkt og sintringsinterval for henholdsvis blå- og rødler. Det medførte en række prøver, som, ud over at fastslå de ønskede temperaturer, afslørede nogle af de muligheder, der opstår, når ler begynder at smelte. Undersøgelserne afslørede også nogle af de fysiske love, der gælder for denne proces. Love, der gør det muligt at styre resultatet.”