Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Turboladen har Kristian Sverdrup arbejdet i stor skala til en soloudstilling hos Kunsthal Nord. Som forsøgsperson i forskningsprojekter omkring cerebral parese har han omsat forskernes videnskabelige data til en undersøgelse af kroppens skjulte udsagn.

I kraft af diagnosen cerebral parese har Kristian siden 2014 deltaget i en række toneangivende forskningsprojekter udført af Københavns Universitets neuro- og idrætsmedicinske institutter. I et nært samarbejde med fagpersonerne har Kristian som forskningsobjekt genereret videnskabelige data – lige fra biopsier, MR-scanning, ultralydscanning og partikelaccelereret billeder fra CERN. Vidtspændende data, som Kristian har indsamlet og omsat i sit kunstneriske formsprog.

”Jeg er på udkig efter noget, der er aflæseligt. Det kan godt være, at jeg ikke selv kan aflæse det, men…” fortæller han.

For Kristian er interesseret i aflæsninger af tegn og data, som han berettede om til Open Studio. Med udstillingen Kunstneren som værk til Kunsthal Nord er det hans intention at lade videnskaben, kunsten og kroppen mødes i et sansningsfelt. Tegnene skal ikke nødvendigvis kunne aflæses. Men gennem de videnskabelige nærindstillinger håber han at lede beskueren ind i kroppens egne skjulte udsagn.

I Turboladen har Kristians ophold udmøntet sig i et væld af værker, hvor han har rundet størstedelen af SVKs værksteder. Blandt værkerne tæller en gipsprintet torso, en skulpturel bænk, et CNC-fræset relief og en serie farvestærke malerier – alle i dialog med digitale teknikker og hans egen krop.

Fra skulpturel bænk til CNC-fræsede relieffer
Med det flere meter høje printede tapet har han forstørret de biopsier, forskerne tog før og efter hans 12-ugerstræningsprogram. Med tværsnittet af muskelvævet undersøgte de forandringen i bindevævet mellem sarkomerne.

”Det er muskelsarkomer på celleniveau. Når man tager noget så småt og forstørrer op i skala, bliver det overmenneskeligt. Du kommer til at føle dig lille, når du stå overfor det,” forklarer han.

I samme store skala har han konstrueret en skulpturel bænk formet efter målingen af en spastisk impuls i hans ben. Bænken er limet sammen af CNC-fræsede planker, som han har fået en snedker til at tilpasse. Også i de CNC-fræsede trærelieffer har han arbejdet med biopsierne, der er hevet ud af hans krop.

”Her har jeg lavet en deplacement, hvor jeg med lys og mørke har trukket billedet op til noget tredimensionelt. På samme måde som satellitter kan aflæse og måle højden på bjerge. Jeg har simpelthen taget scanningen af biopsien og genskabt den.”

Imidlertid har den store temperaturforskel mellem træværkstedet og Turboladen givet det ene relief varmechok, så det er begyndt at krumme. Derfor skal han i samarbejde med snedkeren og træværkstedslederen Ulrik finde en løsning, så det kan blive rettet ud igen, inden udstillingen åbner.

Filmet og redigeret af Erik Nørgaard Gravesen.