Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fysiske tilstande og mentale rum smelter sammen i Johanne Rude Lindegaard og Freya Sif Hestnes’ første fælles udstilling på Gammelgaard. Gennem videoinstallation og maleri i stor skala skaber de to kunstnere et fælles sansende erkendelsesrum med fokus på perception og de “fantomer”, vi omgiver os med.

Marts 2024

Vi møder verden gennem sanserne, og derfor er vi i en konstant forhandling mellem vores fysiske omverden og vores oversættelse af den – mellem vores intuition og den logik, vi som sociale individer bygger vores fælles forståelse på.

De to kunstnere omsætter, på hver sin måde, konkrete fysiske erfaringer til et sanseligt og abstrakt udtryk. Gennem en række fantombilleder gennemlever vi med udstillingen det dynamiske samspil mellem vores kropslige erfaringer i verden og den mentale effekt, de erfaringer har på os.

I Frederiksholms atelier maler Johanne malerier i meget store formater med både akryl airbursh og penselarbejde. Hun arbejder på både forside og bagside og bygger rammerne uden kryds, så værkerne kan ses fra alle sider. Freya har udarbejdet videomateriale og skulpturelle udtryk med voks og gips. Vi har herefter testet videomaterialet som projektioner på de store malede kompositioner.

Ved at sammenkoble Johanne Rude Lindegaards malerier med fokus på materialer, teknik og formalitet med Freya Sif Hestnes’ surreelle, humoristiske videoværker, fremmanes en parallel virkelighed – et sanseligt drømmesyn.