Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I det grafiske værksted arbejder Johanne Foss i en nænsom, trinvis ætseproces med kobberpladen. Her kan hun få selv de fineste af radérnålens linjer og punkter frem. Arbejdet vil munde ud i en udstilling på Bornholms Kunstmuseum, sommer 2023.

Juni 2023

Foruden selve basisraderingen af motivet bruger jeg to farveplader, udført i akvatinteteknikken. Med ætsningen kan jeg styre farvernes intensitet og valeur fra det helt lyse til det helt mørke. Farvepladerne er ikke raderet, men uddyber basisraderingen. Når pladernes farvefelter trykkes oven på trykket af raderingen, opstår helt konkret to farvelag i sin egen ret, som interagerer med den originale radering. Her bliver værkernes karakteristiske, intense farve- og lysvirkninger til.

Foss har arbejdet med landskaber og lys i både Norden og Syden. I modsætning til Nordens bløde, diffuse lys, har sydens lys en højere intensitet og hårdere skygger, fordi det kommer direkte fra solen i stedet for at være spredt gennem atmosfærens partikler og vanddråber, som himmellyset er.