Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Benny Dröscher blev som den ene af fem danske kunstnere inviteret til Rom af Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom. Instituttet, der i 2006 kunne fejre sit 50 års jubilæum, gav de inviterede kunstnere en opgave, der lød: “Gå i Thorvaldsens – og hans fællers – fodspor, gør det på en ny måde og forhold jer til, hvordan Rom til stadighed har betydning som arbejdsplads for kunstnere, der søger inspiration til egne værker”.

Skulpturen blev udviklet på Statens Værksteder for Kunst i træværkstederne og Huggegården. Huggegården er udstyret med et stort arbejdstelt, som var ideelt for samlingen af de mange strålearme med myriader af spejlmosaikker, som Benny Dröschers skulptur består af. Og da tømrerholdet kom til, var pladsen i Huggegården optimal til arbejdet med den solide trækonstruktion, som bærer strålekransen.