Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedhugger Anders Krüger arbejder med rum og arkitektur ud fra et skulpturelt perspektiv. Han beskriver sit projekt som en ”En slags udvikling af metoder for rumskabelse”. Han arbejder stedspecifikt og vil med udgangspunkt i Formeriet skabe principper for mulige rum – både fysiske og sociale rum for samtaler og møder. Principperne omsættes her til skitsemodeller, og hensigten er, at principperne efterfølgende også skal kunne bruges udenfor dette rum.

Hvor lidt eller hvor meget skal der til for at skabe et rum? Anders er i sit arbejde bl.a. inspireret af den amerikanske arkitekt Louis Kahns idé om, at ”Matter is spent light”. I forlængelse her af undersøger han både på et praktisk og filosofisk plan, hvordan rum skabes af både lys og materie, og hvad deres indbyrdes forhold er.

Et vigtigt værktøj i projektet er begrebet skala, og et centralt spørgsmål er, hvordan rumligheder kan, eller ikke kan, opfattes i forskellige skalaer.

Projektet er en videreførelse af Anders’ tidligere værker Casa de los Valientes, 1994 opført på The Chinati Foundation i Texas og House for Wings and Stones, 2012 opført i Museum Vandalorum i Värnamo, Sverige. Disse værker er begge realiserede i arkitektonisk skala.

Som en del af arbejdsprocessen på SVK inddrager Anders arkitekt Marianne Levinsen og billedkunstner Nils Erik Gjerdevik løbende i samtaler om projektet. Projektet er gennemført med støtte fra IASPIS.