Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet ”Islands” er et samarbejde mellem Jacob Sebastian Bang og Anne Romme. Et konkret, eksperimenterende designforslag – en reaktion på at vores tid synes at være så forhippet på at bruge typologien ”ø” som en løsning på alt.

Juni 2023

Med projektet ”Islands” ønsker vi at bidrage til den igangværende diskurs om øer. Vi er optagede af at finde modeller for, hvordan arkitektur og byudvikling kan vokse frem organisk og tillade at mange stemmer og betingelser blander sig.

Islands lægger sig op ad en lang tradition for at behandle øen som utopi. Arkitekter, forfattere og kunstnere har ofte brugt øen som idé og materiale til at forestille sig fremtidens samfund og bosætninger. Når man vælger øen som det særlige og afgrænsede sted for sine undersøgelser, er det måske fordi den i vores bevidsthed kommer til at danne et mikrokosmos, hvor menneskers bosætningsmønstre og relationer til hinanden på godt og ondt kan koncentreres og analyseres. Når vi vælger øen som kunstnerisk materiale, er det vores intention at danne et felt, hvor de arkitektoniske intentioner, redskaber og resultater står frem i koncentreret form, uadskillelige fra hinanden.

Fremtidens øer

Vi forestiller os, at fremtidens øer opstår som et resultat af samarbejder, forhandlinger om drømme og realiteter. Derfor inddrager vi selve den skabende proces aktivt i projektet. Ethvert objekt (model, skitse, tegning, installation) skifter hænder, materiale og fremstillingsmetode mange gange og er et resultat af mange forhandlinger. Det er med til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan planlægge alt på forhånd, eller om man må være indstillet på ”fejl”, som efterfølgende skal rettes eller slet og ret accepteres som nye, uventede potentialer. På den måde bliver det uforudsigelige og kaotiske en medspiller i vores forsøg på at lade det flerstemmige og gradvist udviklede få plads og betydning.

På Statens Værksteder har vi fremstillet et relief i cnc-skåret krydsfinér. Relieffet som medium interesserer os, fordi det befinder sig midt imellem tegning og model. Vores relief fremstår som et kort over en overgang mellem vådt og tørt, strand og vand. På lang afstand fremstår det som en tegning, men ved nærmere eftersyn er det tredimensionelt. Det kan læses i forskellige skalaer, fra mikroskopisk til arkitektur- og landskabsskala. Det behandler modsætningsforholdet kultur-natur og eksperimenterer med forskellige strategier for, hvordan naturkræfter overtager arkitekturen, og for hvordan arkitekturen kan tage ved lære af naturligt forekommende geometrier og vækstprincipper.

Relieffet skal udstilles på arkitekturgalleriet Block i Stockholm fra 15.september – 8.oktober 2023.