Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

En ordinær multifunktions-scanner er det centrale redskab for billedkunstner Michael Boelt Fischers arbejde. I den indscanner han materialer af forskellig karakter, fra flade magasinudklip, fotografier, papir- og plastikstumper, til spartelmasse og forskellige materialer med særlig refleksionsevne samt mere tredimensionelle objekter. I scanneren nivelleres alle elementerne til en collage, en scanografi.

Nogle af elementerne er til at genkende i de færdige værker, mens andre er svære at bestemme, og denne sløring efterstræber Michael. Han forklarer:

”Scanneren er et procesmedie. Den fungerer både som kamera og mørkekammer på samme tid, og det jeg vil fange i billederne er processen. Man kan se, hvordan lyset fra scanneren har fanget refleksbåndet, så det kaster lyset tilbage igen. Man kan se, hvordan jeg har flyttet nogle af elementerne, mens jeg scannede dem, og hvordan materialernes udseende er forandrede i mødet med scanneren. Billederne peger, hverken på det som elementerne er eller kan udenfor scanneren, men hvad de er i sig selv, når de er i kontakt med scanneren.”

Indscanningerne har Michael foretaget forud for sit ophold på SVK. I IT-værskstedet tilpasser han de ca. 30 scanografier ”så lidt som muligt” i Photoshop. Arbejdet på SVK ligger hovedsageligt i at udvælge og printe billederne. Værkerne skal udstilles på Unseen Photo Fair i Amsterdam, fra d. 26.-29. september 2013, hvor Michael repræsenteres af Galleri Kant.