Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Under et tidligere ophold på Statens Værksteders grafiske værksted, blev Hardy Brix opfordret til at tage det overskydende karduspapir med tilbage til sit værksted. Det har haft en afgørende betydning for hans kunstneriske udtryk, som har sat helt andre processer i gang.

Juli 2023

Jeg har bearbejdet karduspapiret skulpturelt til forskellige papirobjekter til væg og podier.

På grafisk værksted arbejder jeg nu med overskudspapir fra min udstilling i maj, som jeg printer videre med, hvilket betyder, at jeg genbruger papiret ad flere omgange. Det våde papir kan formes som en klump ler eller presses ned i mindre akrylbokse, tørres og senere fjernes. Papiret bliver således brugt flere gange og tager uventede drejninger til ny inspiration.

Mine monotypier handler om tilfældigheder. Vandet og pigmenterne finder sine egne veje, som i naturens orden, et gennemgående tema i mit arbejde. At forstå det, der sker på akvarelpapiret, er afgørende for, hvorvidt naturen selv får lov til at komme til udtryk – jeg forsøger at opgive kontrollen og lade motivet vokse frem.