Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På træværkstedet har Jonas Hvid Søndergaard bygget støbeforme til sine geometriske gipsforme, der i opstillinger med folklore figurer undersøger diskursen om en uskyldsren verden. Værkerne skal indgå i udstillingen Into the Wild på Huset for Kunst og Design i Holstebro.

Gipsstøbninger af trekanter og andre figurative elementer vokser ud af et geometrisk firmament med kunstgræs under sig. Jonas Hvid Søndergaard bruger sit ophold på træværkstedet til at bygge træstøbeforme til sine gipsfigurer samt afprøve støbninger og prøveopsætninger til sin udstilling Into the Wild  på Huset for Kunst og Design i Holstebro.

”Jeg har primært arbejdet med maleriet som udtryksform, men da jeg har haft lyst til at udfordre mine værker og mit udtryk, har mine ophold på Statens Værksteder været helt perfekte til at kunne dygtiggøre mig indenfor andre kunstneriske udtryk,” fortæller han.

Med sit forrige ophold på SVK arbejdede Jonas med store keramikværker, mens han denne gang har kastet sig over en mere skulpturel tilgang med gipsstøbninger i abstrakte og geometriske forme.

Romantiske folklore figurer og den uskyldsrene verden
Støbningerne bliver til skarpt optegnede pyramideforme i ubehandlet gips, som Jonas eksperimenterer med i forskellige opstillinger. Her introducerer han også klassiske figurer af brølende køer og drengebørn, der i sammenstillingen  med de skarpe forme understreger figurernes romantiske og kitschede arvegods.

”De figurative elementer er en ny tilgang, jeg eksperimenterer med. Jeg var fornylig i Kina, hvor jeg genskabte værker ud fra klassiske propagandaplakater. Der er elementer i plakaterne, der indholdsmæssigt virker på samme plan som de kitschede folklore figurer, jeg eksperimenterer med her på værkstedet. De har indlejret en romantisk diskurs, der fremstiller en verden, der er uskyldsren, generøs og ligetil, hvis formål er, at mennesket skal reproducere denne diskurs i deres liv. Mit ærinde som kunstner er nu at give disse allerede eksisterende elementer nyt liv, sat ind i en ny kontekst og skabe nye associationer,” forklarer Jonas.

Nye menneskeidealer
Jonas afsøger i sine værker forskellige menneskeidealer på tværs af tid, om det er helleristninger eller folkelige figurer. Formene og figurerne bærer spor af virkelighedslag i sig, forklarer Jonas om sin praksis. Lagene illustrerer både, hvordan mennesket opfatter virkeligheden i forskellige tider, men også hvordan vi som mennesker selv er medskabere af selv samme virkelighed, og at vi i stor stil formes af tidens idealer.

”Er man lidt fræk kunne man kalde grebet for refacing som en slags svar på eller et alternativ til senmodernitetens kulturopløsende tendenser,” fortæller han.