Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Giants” er på én og samme tid idéen om ”natur” i klassisk forstand og ”Mise en scène” – en iscenesat ramme som indikation på et landskab, der er forbundet til historiske begivenheder og myter. Arbejdet med materialet splitter sig i to og udtrykker sig på et museal-artefakt plan og på et eksotiserende plan, der har at gøre med spændingsfeltet mellem virkelighed og fiktion.

Sara skaber på SVK grafiske og fotografiske værker portrætterende planter og landskaber fra rejser i Arizona, Oregon og Frankrig. Sammen med en guide har hun besøgt klippehuler, grotter og krystalhuler. Hun betragter disse som en mystisk sti med underliggende symbolske betydninger og med tilhørende historier og vidnesbyrd.

I dette tilfælde spejler Sara planter og mineraler, som hun transformerer til grafiske tryk og fotografiske print. Hun arbejder med belysning af mørket og benytter sig af forskellige tilgange som partiel belysning af de ellers helt mørke ”rum”.

Til den tekniske del – trykkearbejdet benyttes grafisk værksteds dybtryk på lysfølsomme fotopolymer eller ”image-on”. Motivet er printet på pladerne og belyst, som var det en halvtonefilm.

Sara arbejder analogt med sine fotografier og fremkalder i sort/hvid på gammeldags barytpapir. Det kræver to personer at arbejde med de store formater i mørkekammeret.

Det er ligesom, når to personer danser sammen. Nogle gange bliver det perfekt, og andre gange kommer det helt ud af synk.”

I samarbejde med Stinne Storm arbejder Sara på et bogprojekt med samme titel.