Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Materialet og stoffet er af største betydning. Igennem sit ophold på SVK har Jørgen Tang Holbek prioriteret legen med den litografiske metode, materialet og teknikken. Han undersøger, laver fejl og opdager nye veje.

Aug. 2015

Jørgen har tidligere arbejdet på SVK med det traditionelle litografiske stentryk. Henover sommeren har han været tilbage i grafikværkstedet for at fortsætte sine undersøgelser og dygtiggøre sig. At arbejde med stentryk er en form for alkymi, forklarer Jørgen, og der er mange faldgruber og risiko for fejl – her på SVK kan han finde ro, plads og fordybelse til at lege med metoden og lære af fejlene.

Tilfældigheden i nødvendigheden
Jørgen arbejder på et landskabsmotiv som er en parafrase over et maleri af den danske kunstner Niels Larsen Stevns. Da Jørgen arbejder med et naturalistisk, realistisk værk kræves en vis omhyggelighed med pasningen i arbejdet med stentrykket – hvis motivet rykkes for meget for hvert farvelag, skabes en art 3D-effekt, hvilket ødelægger det tilstræbte ekspressive udtryk.

Dog skal der skabes rum for tilfældigheden i arbejdet – at farverne blandes på uforudsigelige måder, at stenen opfører sig forskelligt. Tilfældigheden er en del af processen, der virker tilbage på idehensigt, motiv og det samlede udtryk, og det er netop i tilfældigheden, at ny inspiration findes. Tilfældighedens nødvendighed belyser Jørgen gennem en sportsmetafor:

spillet er underlagt strukturer og systemer, men der skal komme én eller to, der bryder systemet, ellers bliver det forudsigeligt, og så vinder du ikke. Hvis du skal være målsøgende, skal systemet brydes løbende – hvis det kikser, så går man tilbage til rutinen og det erfarede”.

Kunstens dialektik
Jørgens tilgang til kunsten har stor betydning for hans arbejde og ophold på SVK. Jørgen forklarer, at han i sit kunstneriske arbejde er imod en løsrevet kunst, en kunst uden tanke på den forudsætningsløse modtager, som ikke har sine vante gange i den kunsthistoriske verden, og uden tanke på materialet og metoden. For ham er kunsten ikke først og fremmest et koncept eller en idé, men har sit udspring i en oplevelse, i noget sanset, der finder sin frigørelse i kunsten.

Forudsætningen for at skabe kunst er foruden denne ’indre nødvendighed’ mødet med materialet. Kunsten foregår ikke kun oppe i hovedet, men også i hånden – det er dialogen eller vekselvirkningen mellem arbejdet med stoffet og din oplevelse. Det er mødet med stoffet, der bestemmer det endelige udtryks form.

I sidste ende søger Jørgen mod et bestemt udtryk, der skal frem i billedet – landskabet er en form for indre oplevelse, som Jørgen gerne vil formidle – men vejen er en cirkulær proces, hvor stoffet hele tiden påvirker den oprindelige bestræbelse med værket. De litografiske tryk skal helst ikke forklares ud fra ideer og koncepter, men skal sanses og modtages på billedets egne præmisser.