Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ane Mette Ruge har arbejdet i fotoværkstedet på en alternativ læsning af de første årgange af magasinet Billedbladet, 1938-1940.

November 2022

Projektet udgøres af visuelle overvejelser om billedets transitive eksistens og et forsøg på at bevidne en førkrigstid, som på flere måder minder om vores samtid.

Selv uden kendskab til historiens gang og krigens nærhed, bibringer disse årgange af Billedbladet, med tidens trykteknik, papirets stoflighed, billedernes tilbageholdte farvetoner og bladets myldrende fortællinger, en stærk fornemmelse af tidsånden i slutningen af 1930’erne. En tid, hvor verden, uden endnu at have erkendt det, står på tærsklen til anden verdenskrig. En tid, hvor et populært medie som Billedbladet ukritisk publicerer begejstrede reportager fra marcher med strakte løftede arme og benovede beskrivelser af samfundsudviklingen i Tyskland.

Af elementer fra billedmaterialet dannes nye hybride poetisk-kontrafaktiske billedudsagn og visuelle overvejelser om billeders transitive måder at eksistere på.