Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Designer Ane Lykke arbejder i træværkstedet på at udvikle prototyper til bygnings-skabende elementer til brug i arkitekturen.

Projektet ligger i forlængelse af hendes samarbejde med MLRP arkitekter, om udviklingen af et facademodul til et moderne byggeri. Opholdet på SVK er et indledende studie af dynamikken i fladen.

Ved hjælp af modeller bygget op i træ, metal og acryl fortager Ane Lykke en undersøgelse af, hvad der sker med lyset ved forskellige mellemrum og afstande og ved brug af forskellige materialer. Hun tager bl.a. sit udgangspunkt i tekstile konstruktioner som trækkes ud i 3 dimensioner og opløses for at skabe ikke-statiske rum, som inddrager mennesket og omgivelserne.

”Der stilles i dag stadig større krav til mere isolering af ydermuren, som dermed bliver dybere og dybere. På hvilken måde kommer de dybe ydermure til at få indflydelse på den måde, hvorpå facader og lysåbningerne i facader bliver udformet ? Hvilke betydninger får det for facadens rum, for de overgange og de rum, der opstår i facaden ? Hvordan kan man arbejde med disse parametre ud fra forskellige typer af materialer – eller ved flere og parallelle lag og afstande i facaden?”

 ”Gennem en bearbejdning af facadens rum, kredser jeg om at udvikle en ny måde at tydeliggøre lyset på. Ved at lade facaden, det ydre af byggeriet, danne ramme om at indfange dagslyset foranderlige fænomen og gøre beskueren opmærksom på lysets ændring over tid, og således skabe betingelser for, at se og møde omgivelserne gennem bevægelse.”