Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark, 01/01/1967

Ane Lykke er uddannet fra Danmarks Designskole i 1996 fra Linjen for tekstil og Institut for Design.

Hun har bl.a. lavet installationer til Dansk Design Center og Charlottenborg. I 2010 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

Projekter af

Designer Ane Lykke arbejder i træværkstedet på at udvikle prototyper til bygnings-skabende elementer til brug i arkitekturen. Projektet ligger i forlængelse af hendes samarbejde med MLRP arkitekter, om udviklingen af et facademodul til et moderne byggeri. Opholdet på SVK er et indledende studie af dynamikken…

I starten af 2010 arbejdede designer Ane Lykke på Statens Værksteder med udvikling af et forslag til en integreret udsmykning af tunnelen mellem Panum Instituttet og Rigshospitalet. Hendes kunstneriske sigte er at skabe et sanseligt møde mellem bruger og rum ved at forskyde opfattelsen af rum…

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter