Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I starten af 2010 arbejdede designer Ane Lykke på Statens Værksteder med udvikling af et forslag til en integreret udsmykning af tunnelen mellem Panum Instituttet og Rigshospitalet. Hendes kunstneriske sigte er at skabe et sanseligt møde mellem bruger og rum ved at forskyde opfattelsen af rum og flade igennem en tekstil optik.

Under arbejdsopholdet brugte hun miniatelier, træ- og metalværksted til at udarbejde sit udsmykningsforslag, før det skulle vises frem for opdragsgiverne. Et forslag der tog udgangspunkt i ønsket om at skabe et sanseligt møde mellem bruger og rum ved at forskyde opfattelsen af rum og flade igennem en tekstil optik.

Torsdag d. 9. juni 2011 blev installationen ”Curbing the Sense of Endlessness” så indviet. Installationen er 22 meter lang og strækker sig langs den ene væg i den underjordiske gang til universitetet, – en gang, der er konstrueret i beton og måler 3 meter i højde og bredde. Langs den ene væg har Ane Lykke installeret et langt bælte, bestående af opretstående stålrør. Stålrørene er placeret i en gitterstruktur, der får den effekt, at det ser ud som om systemet veksler mellem åben og tæt – mellem stramme ordnede linier og uigennemtrængeligt kaos –  når man går forbi.

Som designer arbejder Ane Lykke i krydsfeltet mellem design, arkitektur og kunst. Hun er oprindelig uddannet tekstildesigner, og i sin arbejdsmetode er hun kendetegnet ved at overføre den blødhed, der kendetegner tekstilet til andre materialer, der traditionelt opfattes som hårde. Således er også hendes nyeste værk et eksempel på, hvordan stål ved hjælp af enkle geometriske former bliver organisk og indgår i et dialogisk samspil med omgivelserne.

Værket, der er doneret af ”Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat”, skal fremover lyse op i tunnelen og være med til at understrege den symbolske og fysiske betydning, tunnelen har for slægtskabet og det nære forskningssamarbejde, der foregår mellem Det Sundhedsvidenskabelige fakultet og Rigshospitalet.