Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tinne Zenner og Eva La Cours projekt, Arctic Stations, tager udgangspunkt i en fælles rejse til øen Qeqertarsuaq i det vestlige Grønland. Indtil 1953 var øen Danmarks administrative hovedsæde for Nordgrønland. I dag er den tidligere administrationsbygning blevet til et kulturhistorisk museum, Københavns Universitet har overtaget forskningsstationen Arktisk Station og Danmarks Tekniske Universitet driver øens magnetiske observatorium.

Juni 2020

Tinne Zenner og Eva la Cour betragter de videnskabelige praksisser i Qeqertarsuaq som et forsat billede på Danmarks tilstedeværelse i Grønland. Arctic Stations er således en spekulation over, hvordan videnskabelige, institutionelle, industrielle og kommercielle praksisser er komplekst sammenspundne – om end videnskab ofte tales om som en isoleret størrelse.

Titlen henviser ikke kun til det stedspecifikke afsæt men også til den rumlige organisering i udstillingsøjemed: Tre værkinstallationer, der fungerer som uafhængige kunstneriske artikulationer af det langvarige og multifacetterede researcharbejde, som ligger til grund for de to kunstneres samarbejde.

Betragtet ikke blot som udstillingens rumlige arkitektur, men også som et slags historisk rum, tager de tre installationer, særligt ved brug af 16mm film, afsæt i visuelle registreringspraksisser indenfor botanikken, geofysikken og antropologien. Visuel registrering som en historisk effekt – ikke som objektiv eller autentisk repræsentation. Mediering af videnskablig data som billedpraksis, ikke som neutral formidling.