Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Per Schandorff har hænderne fulde på Træværkstedet, hvor han arbejder på at fremstille flere nye funktionelle designobjekter. 

Jul. 2015

Per Schandorff arbejder dels på at færdiggøre flere nye borde, taburetter og funktionelle skulpturer, og dels på at fremstille et nyt værktøj, en skalerbar ramme, til fremtidige projekter.

Forud for sit ophold på SVK, har Per påbegyndt et større antal designobjekter, som han nu er i færd med at færdiggøre i træværkstedet. Fælles for hans objekter er det skulpturelle formsprog, det funktionalistiske design samt brugen af rå, organiske materialer.
Ideerne til sine designs opstår i takt med Pers fund af materialer i naturen, såsom drivtømmer, væltede træbjælker, knogler, betonrester, diverse metaller og tilfældige fund af vindblæst træ.

”Når jeg bevidst laver funktionelle designede objekter af ‘nedbrudte’ materialer, er det for at trække naturens transformation ind i vores kulturelle rum og synliggøre denne gennem en bevidst æstetik.”

Et af de objekter Per, blandt andet, arbejder på lige nu, er et bord fremstillet af én stor bjælke med ben i forskellige vinkler, som placeres intuitivt i bjælken, et konstruktionsprincip der efterhånden er kendetegnende for hans designs. Benene kommer til at bære bjælken og samtidig stikke igennem som en del af den bærende konstruktion. Oven på benene placerer Per en glasplade som bordplade, således at alle materialerne er synliggjorte.
Bordbenene er fremstillet i egetræ, der har ligget i dampe af salmiakspiritus, som trækker det røde ud af træet og gør det mørkere.

Til fiksering af bjælken under konstruktionen og arbejdet med bordbenene, er Per i færd med at bygge en skalerbar ramme, ikke blot til dette projekt, men også til brug fremover, når han arbejder med vidt forskellige materialer og størrelsesordener. Skaleringsrammen er udført som en omfangsrig kasseformet ramme med fleksible sider og justerbar funktion, således at både højden og bredden kan forlænges eller forkortes efter behov. Ved brug af dette værktøj fastgøres den givne træbjælke, så Per får mulighed for at placere benene helt præcist.

Foruden de mange bordkonstruktioner, arbejder Per på en række forskellige skulpturelle objekter, der er tiltænkt butiksudstillinger, hvor de både tjener som æstetiske objekter og som funktionelle stativer eller hylder. Ud fra samme gennemgående princip består objekterne af store stykker drivtømmer, som Per har overfladebehandlet ved brug af endnu et hjemmegjort redskab, bestående af sandpapir i strimler, der kan fastgøres på en boremaskine, som sørger for at træet bliver slebet i alle riller og sprækker.
Til stabilisering af de store træskulpturer, arbejder han på at fremstille en æggeformet plade i metal med en pæl, der skal føres på gennem træet, så den kan stå frit i luften.

Den største udfordring ved at arbejde så udpræget intuitivt er anskaffelse af materialer. Det kræver mange gåture rundt i naturen og langs kysten i sin søgen efter det helt rette råmateriale. Men der ligger samtidig et meget bevidst og principfast udgangspunkt bag denne måde at arbejde på.

”Det hele har et bæredygtighedssigte. Alt det upåagtede omkring os kan oftest omsættes. Man behøver ikke producere nyt, som ellers er blevet en tendens i forbrugssamfundet. Skønheden kan frembringes i det, der allerede er.”