Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

En materialeundersøgelse

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

I Huggegården på SVK arbejder Helene Koch med materialerne beton og mørtel til en undersøgelse af  overfladens struktur.

I det store udendørs telt foran SVK har Helene dannet sit eget studie i overflade og struktur. Hun anvender forskellige støbeforme med bl.a. glatte plastlag og træplader til at ændre betonens struktur og udtryk. Nogle overflader bliver helt blanke og glatte, mens andre bliver matte og mere ru.

Foruden beton og kalk eksperimenterer Helene med et for hende nyt materiale; en fransk, hydraulisk kalkmørtel fra St. Astier. Mørtlen er i modsætningen til betonen mere let og smidig. Dette giver hende mulighed for at arbejde med udtrykket efter støbningen.

Overordnet har Helene foretaget et materialestudie, som har givet hende indsigt i materialernes muligheder samt støbepraksis. De forskellige overflade-studier kan hun nu anvende i sit videre arbejde.