Skip to content Skip to footer

Hidden in Plain Sight

Hvad nu hvis artefakter og materialer lagrer informationer om deres omgivelser i langt højere grad, end vi er klar over? Den danske billedkunstner Johan Rosenmunthe arbejder med den tese i sin soloudstilling, der skal give publikum et tættere bånd til de objekter og materialer, de omgiver sig med til dagligt.

Read more

DIVA på SVK

Den tjekkisk fødte kunstner Klara Hobza opholder sig i april, maj og juni på Statens Værksteder under Kunstrådets DIVA-ordning. Læs mere om Klara Hobza på SVK her

Read more