Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I sit grafiske arbejde undersøger Eau Pernice, hvordan trykkeprocessen kan bruges til at omdanne og kombinere motiver, så der opstår nye handlingsforløb og overraskende motiviske sammenhænge.

Okt. 2022

Eau Pernice er optaget af at konstruere fortællinger på baggrund af øjebliksbilleder. Hun indsamler sine motiver fra vidt forskellige situationer, men gennem trykkeprocessen interagerer de, både fysisk og betydningsmæssigt, og danner et samlet narrativ. På den måde fungerer det grafiske tryk som en art storyboard, der peger på et levende billede – en bevægelse eller en fortælling.

På Statens Værksteder for Kunst har Eau Pernice arbejdet med lasergraverede plexiglasplader, der forskydes og sammenblandes, så alle tryk bliver forskellige. Hun opdeler trykpladerne i mindre brudstykker, som mimer knust glas. De mange bevægelige dele introducerer kompleksitet til trykkeprocessen og åbner et rum for tilfældighed, hvor små forskubbelser skaber dynamik og bevægelse i motivet. Samtidig blandes fragmenter af forskellige trykplader, så motiverne på en gang nedbrydes og genopstår i en ny kontekst.

Forholdet mellem det, som går i stykker, og det, som konstrueres, er en gennemgående ide i Pernices værker og afspejler hendes interesse for tid. Det kommer både til udtryk i fremstillingen af det grafiske tryk, hvor trykpladerne gradvist blandes og forskydes og i selve motiverne, der indikerer tilstedeværelsen af et tidsligt forløb. Eksempelvis har hun arbejdet med et foto af tomme drinksglas til en forladt fest – et motiv, der uundgåeligt peger på et før og et efter.

Brugen af forstyrrelser og forskubbelser er samtidig en afspejling af Eau Pernices interesse for systemer og strukturer. Ved at afbryde bevægelser og synliggøre mønstre, forsøger hun at vise, at også de fortællinger, vi omgiver os med til daglig, er konstruerede.