Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Duoen Mika Katarina Friis & Jakob Ingemansson har med de to sammenflettede installationer; The Seasons & Hanchi, videreudviklet og udvidet en undersøgelse af den japanske havefontæne, som de arbejdede med på et residency-ophold i Japan. Installationerne indgår som en del af gruppeudstillingen Japan Retur hos A Petersen Collection & Craft, der skal markere 150-året for dansk-japansk diplomati og samarbejde. Udstillingen vises fra 5.oktober 2018 til 28.februar 2019.

Det startede med et ophold ved Shiro Oni Studio i Japan, som udmundede i to installationer med japansk havekunst som inspirationskilde. Opholdet i Japan var et undersøgende rum, hvor elementer fra den japanske havefontæne Shishi Odoshi var udgangspunktet. Mika og Jakob har arbejdet på træværkstedet på SVK for at videreudvikle og forfine projektet. Lyd, lys og vand er projektets undersøgelsesfelt.

Blødt imod hårdt
The Seasons & Hanchi kan betragtes som to tæt forbundne installationer – en forlængelse af hinanden. Douglas gran er det gennemgående materiale og særligt i Hanchi, installeret i trapperummet hos A Petersen, fremstår materialevalget, som et opblødende modspil til det højloftede rum med terrazzo- og betongulv. Hanchi er det japanske navn for en dam ved indgangen til et tempel eller have.

I installationen Hanchi løber vand i en kanal i trapperummets loft, inden det drypper seks meter ned og lander i et trækar ophøjet over et større bassin. I rummets bagvæg er en lyssprække fra gulv til loft med til at belyse vandets bevægelse gennem rummet.

Længere inde i udstillingen møder man The Seasons – en installation med indbyggede siddepladser og et vandløb i midten af konstruktionen. Her er træets overflade brændt, sort som kul og inspireret af den traditionelle japanske imprægneringsteknik Shou Sugi Ban.

En aflæselig samling  
På træværkstedet har Mika og Jakob haft mulighed at afprøve og udvikle projektet i skala 1:1, og undersøge forskellige overfladebehandlinger og træsamlinger. Med ønsket om at opnå en transparent samling er alle samlinger fæstet med skruer, som er synlige for øjet så man kan aflæse, hvordan delene er sat sammen. Denne samlingstype skaber et sammensmeltet udtryk og fremgår i begge installationer som en primær samlingsteknik.

Skrevet af Fanny Menaka Dons

Video: Eksempel på samling