Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Astrid Sonne har under sit ophold på Statens Værksteder for Kunst eksperimenteret med forskellige trykteknikker, formater og papirtyper. Målet for opholdet var at eksperimentere og finde nye måder at bruge kobbertrykket på.

Sep. 2021

De første uger af mit ophold brugte jeg på at lave helt klassiske kobberætsninger. Her eksperimenterede jeg med at tegne videre på trykkene for at bryde den meget afgrænsede firkant, som kobberpladen efterlader.

De følgende uger eksperimenterede jeg med at finde nye måder at bruge kobberpladerne på. Her udviklede jeg en teknik, hvor jeg, ved at påføre tape på pladen, indfarve den og trække farven af, fik skabt nogle meget stringente mønstrede tryk.

For at eksperimentere videre med selve formatet kobbertryk gik jeg i metalværkstedet, hvor jeg fik lavet en bunke spåner af kobber, som jeg indfarvede og kørte igennem trykpressen. De indfarvede spåner blev fladtrykte og efterlod et aftryk, der mimer tegning eller skrifttegn tegnet med en fed tusch.