Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektets mål har været at skabe rumlige, visuelle dramaturgiske forløb og synliggøre scenekunstens rumlige dimension.  Vi brugte opholdet i Frederiksholms Atelier til at styrkes vores praksis ved at angribe og udfordre eksisterende metoder og formater, som anvendes i scenekunstnerisk proces.

April 2022

Scenekunst er rumkunst og tredimensionel af natur. Derfor mener vi, det er vigtigt, at scenografer udfordrer sig selv, kolleger og institutioner i forhold til, hvordan vi skaber metoder, arbejdsprocesser, hierarkier og synsvinkler i arbejdet med sceniske formater.

Projektet er udformet, og gennemføres af scenograf/rumdesigner Maja Ziska og iscenesætter/scenograf Jon R. Skulberg. Med i arbejdet har vi operadramaturg Julia Warnemünde som bl.a. har været ansat ved Nationaltheater Mannheim, som konsulent og sparringspartner.

På Statens Værksteder for Kunst udviklede vi:

· En serie storskala-skitser af visuelle dramaturgiske forløb (H:1m x B:4m).

· En serie storformats-tegninger.

· Skalamodeller (ca. 50 x 50 cm) der transformerer tegningerne i rumlig gestalt.

· En grammatik og en række teser for en artikuleret praksis for visuel dramaturgi.