Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På SVK arbejder billedkunstner Jacob Tækker på en større separatudstilling til Overgaden – Institut for Samtidskunst.

Udstillingen er en totalinstallation, hvor den besøgende bliver iklædt grå kittel, grå futter og en specialdesignet hjelm, for i denne mundering at gå på opdagelse i et virtuelt univers, hvor en række performances udført af Jacob selv, finder sted. Fra forskellige vinkler i rummet projiceres de enkelte performances over på en skærm, som er monteret foran på beskuerens hjelm.

Bevægelsen gennem udstillingen har Jacob konstrueret som en rejse i tre etaper, der foregår til lyden af melankolske klangagtige melodier. I første etape iføres de besøgende det grå ’sikkerhedsudstyr’, hvorefter de bliver sluset ud gennem en tunnelagtig korridor, for til sidst at ende i et større rum.

Undervejs på rejsen fremtræder Jacobs performances på skærmen, som små glimt af fortællinger, og ideen er, fortæller Jacob, ”at beskueren kan udforske, sammensætte og fortolke disse glimt på forskellige måder afhængig af deres subjektive blik og individuelle færden i rummet.”

Under sit ophold på SVK har Jacob eksperimenteret med udtrykket i det virtuelle univers, undersøgt videoprojektionernes muligheder samt udforsket de rumlige potentialer og udfordringer, der knytter sig til hans særlige greb.

Fra den første idé om at skabe et lidt ’spacy’, landskabeligt og computerspilsinspireret univers, er han endt med et mere minimalistisk udtryk, hvor beskueren bevæger sig rundt i et anonymt, hvidt rum.

Jacob filmer sig selv, imens han udfører de forskellige performances. Derefter projicerer han videosekvenserne op på væggene i atelieret på SVK, og bevæger sig rundt i rummet med hjelmen på, for at undersøge, hvordan projektionerne fungerer når de opleves på en menneskebåret skærm. ”Det er meningen, at beskueren skal bruge kroppen aktivt for at forstå helheden og skabe mening i billederne. Derfor har rummet været mit primære materiale i det her projekt”, fortæller Jacob. ”Fra et ståsted ser man kun et øje, fra et andet ser man hele kroppen. Fra én vinkel synes billederne uskarpe og de enkelte pixels er synlige, mens billederne fra en anden vinkel er helt skarpe.”

Udover at eksperimentere med rummets mange muligheder har Jacob brugt sit ophold på SVK til at konstruere prototypen på den hjelm, som beskueren skal bære rundt på.

Lydsiden laver Jacob i samarbejde med komponist Anders Monrad.