Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner Karen Land Hansen arbejder i grafikværkstedet på en ny serie af collager med træsnit og tryk fra træplader, under projektet ”De Afviste”, som hun påbegyndte på SVK i efteråret 2013. Projektet er baseret på undersøgelser af Brorsons Kirke som et religiøst og politisk rum, i forbindelse med at en gruppe afviste irakiske asylansøgeres søgte tilflugt der i 2009 samt den efterfølgende politiaktion for at rydde kirken.
Karen arbejder nu på materiale til en serie på 4 store nye kollager (200 x 150 cm) med træsnit og tryk fra træplader. Motivet tager udgangspunkt i tidligere akvareller og træsnit omhandlende begivenhederne i Brorsons kirke, hvor kollagerne også skal udstilles i starten af 2015 som en markering af, at det er 5 år siden begivenheden fandt sted.
I kollagerne sammenfletter Karen landskabelige elementer og detaljer fra kirkens hellige rum med stiliserede motiver af kampklædte politimænd og billedfragmenter af irakerne og demonstranter.

”Rydningen af Brorsons Kirke er den yderste magtudøvelse i dansk kontekst, som jeg ser det. Der er en voldsomhed i den begivenhed, der forrykker vores virkelighedsopfattelse og bringer med sig en ny virkelighed. Der sker et brud med en vedtaget forestilling om, at kirkens rum er et helligt rum. Man kan sige, at idéen om det hellige rum som et beskyttende rum bliver opløst.
Det tab af identitet udadtil, der sker for irakerne, og deres afmagt, bliver udstillet og tydeliggjort den nat. På et abstrakt plan kommer noget i klart fokus, og på det konkrete plan -­‐ i offentligheden -­‐ er der også kortvarigt et fokus på begivenheden. Derefter ryger den igen ud af fokus, men den har sat sig et varigt spor og er derfor stadig aktuel.
Ovenstående er nogle af mine tanker om projektet, og serien tager udgangspunkt i denne særlige begivenhed. Værkerne er forankret i den konkrete situation, men jeg arbejder også med de metaforiske og symbolske betydningslag, så værkerne åbner sig for andre almenmenneskelige temaer og flertydige fortolkninger. Her afsøger jeg et felt mellem virkelighed og fiktion, hvor motiver af indre, eller mentale landskaber blandes med repræsentationer af faktiske hændelser, objekter eller mennesker. Værkerne forskyder sig fra det genkendelige hen imod det mere obskure. Jeg er bl.a. optaget af tematikkerne menneskelig magt, overmagt og afmagt -­‐ og ligeledes af begreber som identitet og tab af identitet.
Rammen er kirkebygningen, og jeg bruger kirkens motiver i værkerne. Brorsons kirkes arkitekt var Thorvald Jørgensen, der byggede den efter byzantinsk og senromantisk forbillede. Den har en række interessante udsmykninger, bl.a. kunstneren Hans Axel Hous glasmalerier. Værkerne vil være baseret på undersøgelser af genkendelige elementer, som disse ydre og indre arkitektoniske detaljer, i et samspil med det menneskelige. Baggrundsmaterialet er bl.a. fotografier af kirken, pressebilleder fra d. 13. august og landskaber, der er bearbejdet i et dels figurativt dels abstrakt formsprog.
Jeg er interesseret i spændvidden i brug af træsnittet fra den tidlige bogproduktion til Dürers detaljerigdom, over danske Harald Henriksens smukke naturstudier og Nl den kinesiske kunstner Fang Lijuns samfundskritiske og monumentale værker.”