Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stefan Bakmand har arbejdet i grafisk værksted på grafik til en kunstnerbog med udgivelse ultimo 2023 hos Forlaget Demonte.

Oktober 2023

Ætningsrelief, prægning af papir, embossing. Papiret som tegning i sig selv. Hybrid af tegning og embossing. Hybrid af tegning og grafik.

Kobbertryk

En kobberplade er lagt i brun sæbe med kogende vand for at fjerne skidt og snavs. Derefter er den blevet affedtet med talkum og pudset med kobbercreme-pudsemiddel.

Kobberpladen skal være rengjort for at den senere pålagte ætsegrund kan sidde ordentligt fast. Kobberpladen bliver pudset med køkkenrulle og tørret af, derefter tørblæst med en hårtørre. Ætsegrunden, som beskytter mod jernklorid, bliver lagt på i et tyndt lag med pensel og tørrer i nogle timer. Den er nemmest at tegne i, hvis den er lagt på i et tyndt lag og er komplet afkølet og tør.

Tegningen er foretaget med radernåle. Spidsen afskraber ætsegrunden og blotlægger pladen, der ætses med jernklorid. Jeg har brugt 4 timers ætsetid i en middelstærk jernklorid.

Efter prøvetryk fandt jeg ud af, at jeg gerne ville have reliefeffekten dybere. Så ætsede jeg pladen igennem igen i 4 timer, så den fik i alt 8 timer. Før ætsningen beskyttes bagsiden af kobberpladen med plastiktape, så jernkloriden kun ætser tegningen. Den færdigt ætsede kobberplade rengøres, så rester fra ætsegrunden ikke kommer med i relief-trykket.

Zinkpladetryk

Jeg har arbejdet videre med en tegning i en zinkplade, som er ætset på Robert Blackburn Printmaking workshop i New York i forbindelse med Summerworks Residency, arrangeret af Art Hub Copenhagen.

Pladernes sider og hjørner er afrundede, så de nemmere kan komme ind under pressen i trykkeprocessen. Jeg har trykt de færdige plader på fint og hvidt italiensk Magnani grafikpapir á 350 gram med et hårdt tryk i pressen.

I zinkplade-ætsningen har jeg parafraseret Goyas akvatinte-ætsning “The sleep of reason”, sammenstillet mod nogle alkymistiske remedier og en mandala, der springer ud af et tarmsystem.

Inspiration fra alkymien

I kobberplade-ætsningen har jeg afbildet en form for transformation fra frø til fugl, ofte set i alkymistiske manuskripter, hvor dyr bruges som symboler for forskellige stadier af den kemiske proces. Disse motiver er inspireret af C. G. Jungs tanker om alkymiens forbindelse til en psykologisk forståelse af mennesket.

Jeg har også arbejdet med træsnit, skåret i et håndlavet mikro triptykon fra Tyskland. Den preusserblå oliesværte er valset på trykpladen, papiret lagt oven på og med en ske har jeg gnedet farven ind i papiret på bagsiden. Det er en parafrase over Rene Descartes tegning om koglekirtlens beliggenhed i hjernen, sammenstillet med alkymistisk symbolik.