Skip to content Skip to footer

Samarbejder på tværs, videndeling, netværk og kunstnerisk sparring har været på tapetet i Gammel Dok Pakhus i en årrække. Nu syntes vi, det var på tide at nedfælde vores vision om at udbrede vores kendskab og kundskab til hele landet. Vi har udformet en strategi med fokus på tiltag, der rækker ud over vores kerneopgave, og som handler om at styrke vores tilstedeværelse og indsats i hele landet.

November 2023

I mere end 35 år har Statens Værksteder været Danmarks største udviklings- og produktionsværksted for design og billedkunst, og med samarbejder rundt om i landet er vores ekspertise inden for kunstneriske arbejdsprocesser en afgørende faktor på den danske kunstscene.

Kernen i vores virke er bygget omkring vores specialviden om kunstneriske arbejdsprocesser. Personalet er, med kunstnerisk eller håndværksmæssig baggrund, blandt landets bedste inden for deres værkstedsområde. Huset tilbyder en mangeårig viden og indsigt i snart sagt alle typer spørgsmål omkring kunstnerisk udvikling og produktion samt drift af residencies og specialindrettede værksteder.

De sidste 15 år har vi arbejdet efter en strategi, der rækker ud mod samarbejder i hele landet. Det er et strategisk fokus, der især i de seneste år har ført til nye interessante projekter og samarbejder, som har været med til at løfte hele det kunst- og designfaglige område.

Institutionen har formuleret to hovedopgaver, der angår henholdsvis arbejdsophold og videndeling:

1. Vi skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet
2. Vi skal udvikle os som professionel vidensformidler og netværksaktør
ved at formidle vores viden om kunstneriske arbejdsprocesser

MISSION
Statens Værksteder for Kunst har til opgave at
bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter,
herunder at give muligheder til nye talenter inden
for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering.
Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til
ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter,
faglighed og samarbejdsrelationer, der har
betydning for denne opgave.

VISION
Institutionen har som vision, at alle aktører inden
for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering
skal kende institutionen som et højt kvalificeret
praksis- og videnshus og som professionel
netværksaktør for sine interessenter i Danmark
og internationalt.

Vi har udformet en strategi for 2023 – 2026, der handler om at styrke vores tilstedeværelse og indsats i hele landet. Det vil sige, at de indsatser der er iværksat, vil skulle konsolideres og styrkes, og yderligere indsatser kan iværksættes under disse to målsætninger:

  1. Vi skal medvirke til at forbedre muligheder for kunstnerisk arbejde i hele landet
  2. Indsatser omkring netværk og formidling, der kan øge Statens Værksteders relevans i hele landet

Vil du læse mere om vores strategi for 2023 – 2026, kan du downloade den her:

Foto: Randi Jørgensen fra kunstnerduoen Randi & Katrine