Skip to content Skip to footer

Inge Lindqvist udvikler mobiler i atelieret på plan 2. Se en video af en af de nye mobiler på SVKs facebookside. Bliv fan af siden og følg løbende med i billedserier og artikler. Man behøver ikke have en Facebook-profil for at kigge med.

> SVK på Facebook

I 2010 har vi på SVK taget hul på en række nye formidlingstiltag, som skal give fagfolk, men også almindeligt kunstinteresserede, del i erfaringerne fra arbejdet på værkstederne.

November 2010

SVK er til for kunstnerne, designerne, kunsthåndværkerne og konservatorerne. Her kan professionelle udøvende få hjælp og faciliteter til at udføre særligt krævende opgaver. Det er huset og personalets kerneydelse. På SVK opbygger kunstnere og personale hele tiden viden om teknikker og materialer igennem projekter, som alle er unikke og forskellige. Det gælder, når Anne Romme afprøver skalkonstruktionen som selvbærende struktur, eller når Elle Klarskov Jørgensen eksperimenterer med mødet mellem skaterkultur og skulptur.

Indtil for nyligt fik kun husets brugere glæde af denne viden og inspiration. Både fra SVKs og brugernes side har der været et stigende ønske om at dele denne viden, og fra 2010 har vi taget en række initiativer i denne retning.

Nye virtuelle tilbud
Siden sommeren 2010 har SVK udvidet med et nyt, virtuelt tilbud. Hjemmesiden www.svfk.dk rummer nu en projektdatabase med en dedikeret side til hvert af de projekter, som produceres i værkstederne. Billeder af processen, de færdige værker, videopræsentationer og tekst er de bærende elementer i databasen, men også oversigter over teknikker og materialer vil være til rådighed, efterhånden som databasen får mere indhold. Derudover fortsætter vi vores artikel- og interviewserier, hvor læseren inviteres til at kaste et nærmere blik på udvalgte projekter.

formidlingsartikel 2010_romme 1 formidlingsartikel 2010_romme 2

Læs mere om Anne Rommes projekt i databasen: Anne Romme: Spaceplates Prototype, 2010

Projektbeskrivelser og artikler er en del af en langsigtet formidlingsindsats. Vi tilbyder et blik ind i processen, mere end vi fortæller om de færdige værker. Fokus er på erfaringsudveksling blandt professionelle: Her er plads til det tekniske og nørdede, så projekterne kan give inspiration til nye projekter og lyst til at udforske nye teknikker og medier.

2010 elle klarskov profil no. 2

Se billeder af Elle Klarskov Jørgensens skaterskulpturer i databasen og læs om projektet i artikelserien ‘Værker på vej’:

Formidling med omtanke
En stor del af materialet til databasen producerer kunstnerne selv. Sådan får vi det bedste indblik i, hvordan og hvornår projekterne udvikler sig mest. I formgivningen arbejder kunstnere med den begrænsning, som det enkelte materiale har, men stor del af arbejdet er også at finde nye måder at udnytte materialets egenskaber på. Nogle projekter kræver desuden diskretion for at sikre, at kunstnere og designere selv kan offentliggøre deres resultater, når de er klar. Vi ønsker naturligvis at værne om disse særlige hensyn til arbejdsprocesserne. Først værksted, dernæst videndeling.

Øvrige tiltag
I flere år har der været enorm interesse for at komme og se værkstederne, når de har været åbne på Kulturnatten. Befolkningens interesse for kunst, kunsthåndværk og design er stor, og mange opfatter det som et stort privilegium at se, hvordan en formgivningsproces foregår. På SVK oplever vi, at også kunstnerne holder af og er dygtige til at formidle deres praksis.

Den langsigtede formidlingsindsats i databasen har vi derfor valgt at supplere med en dag-til-dag formidling via Facebook. Den samme fascination, som mange oplever i det umiddelbare møde med de store væve eller konservatorernes forfinede arbejdsmetoder, forsøger vi at viderebringe, når vi møder det i hverdagen. Et godt eksempel er den video af billedkunstner Inge Lindqvists nye mobile som man netop nu kan se på Facebook-siden. Stålbånd og plexiglas i fine sammensvejsninger drejer om sin egen akse fra en fiskeline i loftet i atelieret på plan 2.

Det er muligvis ikke en formidlingsform, som kommer til at indgå i kunsthistorien, men det kan være med til at kaste lys over det særlige ved at arbejde med kunst. Arbejdets værdi ligger ofte i de små, daglige arbejdsopgaver, som når en silketrykramme løftes af tekstiltrykkebordet og motivet kommer til syne. Det er i disse daglige erfaringer med materialet at der opbygges viden, og håndværket står sin prøve.

Formidling_4

Formidling_3

Se flere billeder af Inge Lindqvist i arbejde i databasen:

Læs mere om Statens Værksteder for Kunsts snart 25 år lange historie: