Skip to content Skip to footer

Elle Klarskov arbejder med brugbare skulpturer i det offentlige rum – her en model af hendes skaterskulptur, som hun arbejder med i Turboladen.

På Statens Værksteder er billedkunstner Elle Klarskov-Jørgensen midt i arbejdet med en større skulptur til det offentlige rum, ”Concrete Utopia Skate Sculpture”, der er rettet mod anvendelse af skatere i byrummet. Projektet undersøger konstruktionen af sociale, legende rum midt i de strukturerede og umiddelbart mennesketomme omgivelser, som stringent byplanlægning kan resultere i.

 

Nov 10

Elle Klarskov-Jørgensen er for tiden aktiv i Turboladen, som tillader særligt store projekter. Her er hun ved at bygge en såkaldt full pipe, dvs. en cirkulær, rørformet skulptur, som kan benyttes af skatere i byrummet og muliggør 360-900 graders cirkulær udfoldelse. Projektet er støttet af Statens Kunstfond som en del af projektet ”Open Call”, der fokuserer på kunstneriske strategier, metoder og opgaver i forbindelse med det offentlige rum.

elle-klarskov-20102.img

Tomrummet mellem bygningerne

Elle Klarskovs projekt beskæftiger sig med fænomenet ”SLOAP” (”Space Left Over After Planning”), et begreb der refererer til de tomrum som opstår mellem store bygningsmasser og som ikke appellerer til nogen form for ophold. Som eksempelvis parkeringspladser uden biler, endeløse fortove uden fodgængere eller åbne, menneskeforladte pladser. Disse steder fremstår udefinerbare og ubehagelige som rum, men besidder paradoksalt nok derfor også et enormt potentiale for undersøgelse af bydannelse:

”Det sjove med skating er at det er en ny måde at bruge byrummet på. Det er derfor jeg blev inspireret af det. F.eks. sådan et sted som Jarmers plads, et åbent sted, der står helt tomt og pludselig begynder skaterne at bruge det, så det bliver en plads for dem. Det, som arkitekterne havde tænkt sig, – det tomrum -, det kommer der pludselig nogle helt andre og bruger til noget helt andet” forklarer Elle Klarskov. Skaterne redefinerer de rum, som byplanlægningen har skabt, men med en helt anden funktion end den tiltænkte. De bruger elementære ting som stenbænke, gelændere, trapper og kanter til at udforske og perfektionere deres leg med det urbane landskab.

Et dynamisk forløb

Projektet er inspireret af Elle Klarskovs egen søn, som kører på skateboard, og han har været indgangsvinkel til skaternes skæve tilgang til byens rum og de muligheder for fysisk udfoldelse, som byen kan indeholde, hvis man tænker kreativt.

Elle Klarskovs angrebsvinkel har været at eksperimentere i forskellige skalaer; hun har udarbejdet en række skitser i størrelsesforholdene 1:50 og 1:10 for at se forløb og form i en større sammenhæng. Hun har hentet visuel inspiration på Vestkysten i USA, hvor skaterkulturen i sin tid opstod og har visuelt og konstruktionsmæssigt arbejdet med nogle af de oprindelige former, som dannede grundlag for skaternes bevægelsesmønstre: tomme swimmingpools, skrå betonområder, fortove, vejbaner, etc.

En model af skulpturen i forholdet 1:1 er efterfølgende blevet konstrueret i krydsfiner. Den viser to femtedele af full pipens komplette cirkel og skal afprøves i samarbejde med skatere, der kan teste form og størrelse, så skulpturen kan fungere optimalt både æstetisk og funktionelt. Er konstruktionen for lille i diameter kan man ikke få tilløb nok og er den for stor, så kan man ikke nå hele vejen rundt. Langt hen ad vejen er tanken også, at dette samarbejde kan udvides på idé planet, da projektet i høj grad er et dynamisk forløb, som forholder sig til hvordan skulpturen bruges af skaterne. Modelkonstruktionen er samtidig også en måde, hvorpå Klarskov kan undersøge, hvordan man kan samle og skille skulpturen ad, så den kan fungere som en temporær ting i byrummet.

At skulpturen skal fungere er netop dét, som ifølge Elle

Klarskov gør projektet interessant. ”Hvis det er en ting man bare skal kigge på, så behøver den jo ikke være så solid, men når den skal bruges, så skal den virkelig gennemtænkes. Det er dér den bliver rigtig sjov; at den overskrider grænsen for hvad kunst er, for traditionelt er kunsten jo noget der ikke bliver brugt til noget” siger Klarskov.

Skulpturen som tredimensionelt billede

Når den endelige form og størrelse er udviklet skal skulpturen støbes i beton og bemales. Elle Klarskov forestiller sig således at skulpturen bliver som et tredimensionelt billede, som skateren kører igennem og derfor har farvesætning været et omdrejningspunkt i processen:

”Skateparkerne kommer fra Vestkysten i USA, og det var her, det hele startede. Men de er næsten alle sammen i grå beton og rimeligt kedelige. Måske er der ikke nogen, der har tænkt på at man kunne få den farvemæssige dimension med? Der er et par parker med farver, men ellers er det grå beton. Måske skal det ligne det urbane miljø som er meget gråt, så det applikeres herfra. Det syntes jeg er lidt kedeligt, fordi det bare er en replika af byrummet.”

 

Ved at redefinere det traditionelle urbane skaterudtryk udfordrer “Concrete Utopia Skate Sculpture” skaterne i deres faste former og der skabes samtidig et kreativt indlæg i debatten om det offentlige rum.

Mellem arkitektur, kunst og hverdag

Elle Klarskovs værker bevæger sig ofte i spændingsfeltet mellem arkitektur, kunst og hverdag; hun undersøger rum, ikke blot som fysisk konkret størrelse, men også som social konstruktion. Det umiddelbart enkle er ved nærmere eftersyn meget mere komplekst og ofte inddrages beskueren i betydningsdannelsen, – noget som i høj grad kendetegner det igangværende projekt.

”Jeg kan godt lide at eksperimentere. De fleste af mine projekter ligger ligesom ved siden af arkitekturen og blander skulptur og arkitektur på et eller andet plan. Men det her projekt har måske endnu mere direkte brugere med mere konkret involvering” påpeger Elle Klarskov. Hun mener at kunst og skating har meget tilfælles, fordi de begge foregår i et bestemt flow; at man befinder sig i et frirum, i en flydende bevægelse, som producerer en masse gode ideer, og som tillader kroppen og materialerne at indvirke frit på hinanden. Det uforudsigelige, kaotiske og processuelle er netop derfor essentielt i projektet, som er i konstant bevægelse mellem idé og form, mellem billedkunst og urban arkitektur.

I det offentlige rum

Det er endnu ikke fastlagt, hvor skulpturen skal opstilles, men Elle Klarskov har en ide om at skulpturen skal afprøves i forskellige byrum for at undersøge, hvordan den fungerer.

”Det kan være interessant at integrere det i planlægningen som en anden aktiv del, som gør byrummet aktivt. Nu bor jeg selv i Ørestaden, og der er simpelthen så dødt. Lange, lange, lige linjer, når man går, og det er så kedeligt, – det er ikke til at holde ud. Man er næsten nødt til at have en bil for at komme igennem det. På den måde mangler der det dér 1:1 forhold, hvor rummet præges af at her lever folk og sker forskellige aktiviteter” forklarer Klarskov. Det er dette 1:1 forhold som projektet adresserer, og skulpturen fungerer således som et meget konkret forum for diskussion af begreber som aktivisme, urban planlægning og kultur i det offentlige rum.

elle-klarskov-2010.img

Modellen afprøves i Turboladen.

Om kunstneren:

Elle Klarskov-Jørgensen er født i 1958 og er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i årene 1978-80, 83-87. Hun har deltaget på en lang række solo og gruppeudstillinger både i Danmark og internationalt, bl.a. på Carlsberg (2009), Århus Kunstbygning (2005), Overgaden – Institut for Samtidskunst (2003), J.F.Kennedy Center i Washington (2001), og Den Nordiske Ambassade i Berlin (1995). Elle Klarskov-Jørgensen er desuden medlem af den Frie Udstilling.

> Concrete Utopia Skate Skulptur