Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I fotoværkstedet på SVFK har Veronika Geiger arbejdet med et projekt med arbejdstitlen Samples, som tager udgangspunk i fotografisk materiale fra feltture til vulkanområder i Island og Sicilien.

Dec. 2019

Ved at studere de geologiske processer og inddrage geologiske arbejdsmetoder i sin fotografiske praksis undersøger Veronika Geiger begreberne tid og eksistens: menneskelivets flygtige tid set i forhold til jordens uendelige dybe tid. I Samples optræder den arbejdende forsker i landskabet som en markør af mikrotid i landskabets makrotid.

Fotografi og geologi

På SVFK har Geiger arbejdet sig igennem et stort analogt billedmateriale og opbygget en fortælling om fotografi og geologi. Undersøgelsen handler bl.a. om, hvordan tidsdimensionen i billedoplevelsen af store øde landskaber ændrer sig, når en arbejdende forsker indgår i billedet. Hvilke eksistentielle temaer rejser figurens tilstedeværelse i billedet i dag og hvilke automatiske konnotationer kommer i spil?

Helt konkret har hun scannet film og bearbejdet billeder i mørkekammeret. I den langsomme arbejdsproces i mørkekammeret kan nye forbindelser og eksperimenter opstå. Her har Veronika udviklet en ny teknik, der afprøver muligheder for at påføre farve direkte på billeder af geologiske tyndslib.