Hop til indholdet.

Projekt

Veronika Geiger: Samples

2020 / Billedkunst

I fotoværkstedet på SVFK har Veronika Geiger arbejdet med et projekt med arbejdstitlen Samples, som tager udgangspunk i fotografisk materiale fra feltture til vulkanområder i Island og Sicilien.

Feb. 2020

Ved at studere de geologiske processer og inddrage geologiske arbejdsmetoder i sin fotografiske praksis undersøger Veronika Geiger begreberne tid og eksistens: menneskelivets flygtige tid set i forhold til jordens uendelige dybe tid. I Samples optræder den arbejdende forsker i landskabet som en markør af mikrotid i landskabets makrotid.

Fotografi og geologi
På SVFK har hun arbejdet sig igennem et stort analogt billedmateriale og opbygget en fortælling om fotografi og geologi. Undersøgelsen handler bl.a. om, hvordan tidsdimensionen i billedoplevelsen af store øde landskaber ændrer sig, når en arbejdende forsker indgår i billedet. Hvilke eksistentielle temaer rejser figurens tilstedeværelse i billedet i dag og hvilke automatiske konnotationer kommer i spil?

Helt konkret har hun scannet film og bearbejdet billeder i mørkekammeret. I den langsomme arbejdsproces i mørkekammeret kan nye forbindelser og eksperimenter opstå. Her har Veronika udviklet en ny teknik, der afprøver muligheder for at påføre farve direkte på billeder af geologiske tyndslib.

Veronika Geigers scanne- og mørkekammerproces.

SVK, Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, 1401 København K, +45 32 96 05 10, info@svfk.dk
Sekretariatet har åbent man. – fre. kl. 9-15. Lør. – søn. lukket.
CVR: 11887260