Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I fotoværkstedet på SVFK har Veronika Geiger arbejdet med et projekt med arbejdstitlen Samples, som tager udgangspunk i fotografisk materiale fra feltture til vulkanområder i Island og Sicilien.

Dec. 2019

Ved at studere de geologiske processer og inddrage geologiske arbejdsmetoder i sin fotografiske praksis undersøger Veronika Geiger begreberne tid og eksistens: menneskelivets flygtige tid set i forhold til jordens uendelige dybe tid. I Samples optræder den arbejdende forsker i landskabet som en markør af mikrotid i landskabets makrotid.

Fotografi og geologi

På SVFK har Geiger arbejdet sig igennem et stort analogt billedmateriale og opbygget en fortælling om fotografi og geologi. Undersøgelsen handler bl.a. om, hvordan tidsdimensionen i billedoplevelsen af store øde landskaber ændrer sig, når en arbejdende forsker indgår i billedet. Hvilke eksistentielle temaer rejser figurens tilstedeværelse i billedet i dag og hvilke automatiske konnotationer kommer i spil?

Helt konkret har hun scannet film og bearbejdet billeder i mørkekammeret. I den langsomme arbejdsproces i mørkekammeret kan nye forbindelser og eksperimenter opstå. Her har Veronika udviklet en ny teknik, der afprøver muligheder for at påføre farve direkte på billeder af geologiske tyndslib.

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter