Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stine Ljungdalhs kunstneriske arbejde tager form som en art alkymistisk teater, hvor hun kan undersøge og stille spørgsmål til de etablerede ideer om verden. De enkelte værker udarbejdes så småt hos SVK.

Aug. 2015

Stine Ljungdalh har skabt en parallel til vores virkelighed kaldet ZONEN. Under sit ophold hos SVK fremstiller Stine værker skabt af den fiktive kunstner, Charlotte Bergson, i form af grafiske tryk, fotografiske arbejder og installationer. Desuden arbejder Stine med at skabe fiktive arkivgenstande, som C. Bergson har fundet under sit Artist-in-residence ved det fiktive esoteriske selskab The Hunting Society. Stine arbejder hen imod en soloudstilling ved Stanley Picker Gallery i England (2016), hvor C. Bergson udstiller under titlen The Hunters of the Invisible, mens Stine selv står noteret som kurator.

Overordnet interesserer Stine sig for fysikken, det okkulte og alkymien. Fælles her er spørgsmålet om at finde ind til ”matter”, brække tingene ned til de mindste partikler for så at sætte det sammen igen. Særligt alkymien spiller en afgørende rolle for det fiktive selskab The Hunting Society, som konstruerer deres egen fortolkning af verdens opstandelse og sammensætning.

Konkret skaber Stine i træværkstedet tre sekskantede søjler, der skal fungere som instrumenter ”udlånt” af det fiktive selskab The Hunting Society. I den ene søjle udskæres et indhak, hvor der kommer til at ligge en glasplade over et fotosensitivt papir, mens de andre to skal præsentere stofferne kul og salt. Kulsøjlen og saltsøjlen skal placeres overfor hinanden i hver sin ende af udstillingsrummet, og her arbejder Stine med ideen om en kikkert, der skal placeres således, at beskueren kan studere kullet og saltet fra den modsatte ende af rummet. Den udskårne søjle skal derimod stilles i et specialfremstillet mørkekammer og udgør en del af et instrument, som bedst kan betegnes som et fremkaldeapparat bygget på principperne om double-slit; et eksperiment, der demonstrerer lysets evne til at tage karakter af såvel bølger som partikler.

Udover de tre søjler arbejder Stine på en museumsbænk, der skjuler et lydværk i sig.

I grafikværkstedet arbejder Stine med tre serier af photopolymer-tryk. Motiverne er naturfænomener som en bjergformation, et sø-landskab og en snestorm. Stine har bl.a. rejst rundt på Knossos, Kreta som led i sit research-arbejde omkring overtro, symboler og natur. Efterfølgende har Stine bearbejdet billederne, så de fremstår fortolket af C. Bergson, der har sat dem i systemer og fundet skjulte mønstre. Desuden skabes genstande, der skal præsenteres i montre under udstillingen – det være sig logoer og forskellige tegn i bronze.

Zonen er for Stine et konceptuelt rum, hvor der stilles forskellige spilleregler. Med andre ord bliver metafiktionen et dogme med benspænd– farverne skal indpasses, arkivmaterialet skal stemme overens etc. Beskueren drages ind i den parallelle verden og tvinges til at stille spørgsmål ved virkelighed og fiktion.

Ud over ovennævnte udstilling har Stine i perioden hos SVK arbejdet på værker til to gruppeudstillinger:

Plague of Diagrams, ICA, Institute of Contemporary Art, London

Våbenhvile. 100 års forestillinger, Overgaden, Institut for Samtids Kunst, København