Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Den tyske billed- og performancekunstner, Stella Geppert, har en arkæologisk tilgang til kroppens tilstedeværelse i rum. Hendes arbejde i SVKs største atelier, Turboladen, har været centreret om en performance, der i samarbejde med Den Frie Udstillingsbygning, er på Danehallernes program under festivalen Close Encounters

Stellas performance tager udgangspunkt i et omskifteligt rum og bearbejder mellemmenneskelige, kommunikative processer. Performernes kroppe udgør taktile kommunikative organer som en udvidelse af kroppens fysiske proportioner.

Både fysisk og skulpturelt iscenesættes empatiske, kropslige følelser igennem rituelle møder. Skulpturerne gør naturligt opmærksom på sig selv i rummet, mens dialog kommer til udtryk i bevægelsens form og aftegninger.

Tegningerne bruges efterfølgende som notationer til udviklingen af nye koreografiske skulpturer eller skulpturelle koreografiske figurer. Stellas arbejde tager således afsæt i eksperimenter med og forskning i rumlige fænomener og sociale mønstre, og dette arbejder udmønter sig i skulptur og bevægelse.