Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet ”Solar Cone” er en undersøgelse af, hvad der sker med et rum, når arkitektoniske former modificeres.

Maj 2015

Anders Werdelin er gået stedsspecifikt til værks med sit projekt, hvor han har arbejdet ud fra en idé om at fortsætte eller forlænge en allerede eksisterende arkitektonisk form i et givent rum.
Han har denne gang ladet sig inspirere af to store kegleformede lysåbninger i loftet på Sorø Kunstmuseum og konstrueret en støbeform i træ, som udgør et udsnit af kegleformen, således at han kan støbe en kegle i gips, der fortsætter lyskeglen i loftet ned til gulvet.

Forud for opholdet på SVK har han i sit eget værksted fremstillet en mock-up af loftsåbningen i Sorø, dog i mindre skala. Det er ud fra den model, at han i træværkstedet arbejder på at fremstille en form til støbning af sin kegle.
Støbeformen er lavet i træ og udgør 45 grader af en cirkel. Formen er helt skarpt og geometrisk udført, for at sikre, at den vil møde sig selv hele vejen rundt, når keglen støbes. Tiden i træværkstedet er brugt på at snedkerere en bue med en helt præcis krumning, der gradvist bliver større i en nedadgående retning.
Under støbningen opnås en hel kegle ved at dreje formen og støbe sektionsvist.
Eksperimentet fortsætter på kunstnerens eget værksted, hvor støbningen finder sted.
I første omgang støbes keglen i et helt tyndt lag gips med glasfiber og materialets holdbarhed undersøges.

Anders Werdelin har til hensigt at vise, at næsten al nyere arkitektur består af kombinationer af “skiver” af almindelige geometriske former: kasse, cylinder, flade. Han ønsker tilmed at banalisere skabelsesprocessen i det endelige værk ved at efterlade støbeformen indeni den færdigstøbte kegle. I hans optik har det stor betydning at fremhæve værktøjerne til fremstilling af værket og invitere publikum til at se, hvordan objektet er lavet og til at overveje kunstgenstandens status og betydning.

”Jeg laver ikke noget eksklusivt, som kun jeg kan lave. Jeg håber tværtimod, at folk tænker, at det kan de også lave og fantaserer om at fortsætte værket. Værktøjet er halvdelen af værket, og så har vi det værktøj, der laver værktøjet. Hvor stopper den dialektik med værktøjerne? De er ligeså interessante som dét formene skaber.”

Ved at fokusere på udstillingsstedets arkitektoniske former og den materielle fremstillingsproces, forsøger Anders Werdelin i sit arbejde at nedtone samtidskunstens ikonografi og det idemæssige indhold, og i stedet møde beskueren med nogle for arkitekturen usædvanlige fysiske grænser.