Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skyggespil er en lys- og lydinstallation. Med installationen er Andreas Busk og Sarah Cederstrand i færd med at skabe et poetisk, mekanisk univers.

Jan. 2015

Idéen til Skyggespil opstod ud af arbejdet med scenografi og lyd til forestillingen Beatrice, som de to kunstnere udførte på SVK i 2013. Læs om projektet her.

Skyggespil er en visuel og auditiv installation. I Turboladen afprøver Sarah og Andreas prototyper og prøveopstillinger af installationen, som består af kørende pladespillere. På de drejende pladetallerkner er fastgjort forskellige objekter og readymades, som rammer hinanden og skaber subtile lyde. Rundt omkring pladespillerne er opsat lyskilder, der vil kaste skygger på et lærred, som spændes op omkring objekterne.

Pladespillerne er kraften i værket. Enkelte objekter er blot placeret på pladetallerknerne og har til formål at kaste skygger. På andre pladespillere er fastgjort objekter som i rotationen rammer hinanden og afgiver en lyd. En helt tredje opsætning hejser med snøre elementer op og ned af noget, f.eks. et vandbad. Flere pladespillere hiver i det samme objekt. Der opstår en dynamisk helhed mellem delene, og skygger og lyde fra plastik, metal, vand og papir spiller sammen i en rytmisk sekvens.

Lydene og skyggerne repeteres og virker umiddelbart statiske. Men værket er styret af en tilfældighed og forskydning. Pladespillernes hastighed afviger fra hinanden, og der er altså en progressiv, tidslig udvikling i værkets udtryk. Ved hjælp af pladetallerkenernes ikke-synkroniserede interaktion skabes en evigt forandrende sekvens af lys, skygge og lyd. Tilfældighedsfaktoren ved denne teknik gør, at installationen aldrig opleves på samme måde to gange.

Installationen skal opleves fra to vinkler – en abstrakt og en konkret. Som beskuer vil man først møde den abstrakte, hvor man ser skyggerne og hører lydene. Derefter vil beskueren kunne opleve værket fra den konkrete vinkel. I lærredet er der et hul, hvor man vil kunne komme ind blandt pladespillerne, og se, hvad der skaber Skyggespil.

På SVK udforsker Sarah og Andreas, hvordan placeringerne påvirker oplevelsen af lyd og skyggebilleder. De eksperimenterer også med forskellige objekters potentiale som hhv. lyd- og skyggegivere.

Sarah og Andreas har arbejdet i metalværkstedet under deres ophold for at skabe den konstruktion, som skal holde lærredet oppe. I parasolfødder af plastik, som fyldes med vand, skal jernstænger monteres, og dertil har de to kunstnere svejset en holder. Den skal bære et plastikrør, hvorpå lærredet er fastgjort.

Installationen er ikke blot en leg med lys, lyd og elektricitet. Det er også en leg med det abstrakte versus det konkrete, hvor det abstrakte er skabt af hverdagsobjekter, som alle kender. Først i det øjeblik beskueren bevæger sig ind i værket, afsløres årsagen og genkendeligheden.

Skyggespil er foreløbig lovet til opførelse på Tonespace Expo 15 medio september og Århus Lydfestival 2015 medio juni.

>Følg Skyggespil på facebook

http://vimeo.com/116748906  http://vimeo.com/116748905